DAC støtter Verdens Bedste Nyheder

Sammen med en række andre danske virksomheder støtter Dansk Arkitektur Center op om den landsdækkende kampagne Verdens Bedste Nyheder, der vender blikket væk fra al verdens katastrofer og i stedet sætter fokus på alt det, der kommer ud af en aktiv økonomisk og politisk indsats for at bekæmpe fattigdom i verden.

 

 

VBN logo

 

VerdensBedsteNyhederrosette_DK_rgb.png

Den landsdækkende kampagne Verdens Bedste Nyheder vender blikket væk fra al verdens katastrofer og sætter i stedet fokus på alt det, der kommer ud af en aktiv økonomisk og politisk indsats for at bekæmpe fattigdom, blandt andet gennem FN, Danida og danske hjælpeorganisationer.

Som medlem af FNs >>Global Compact og med en grundlæggende holdning om, at udviklingen indenfor arkitektur, byggeri og byudvikling - såvel som samfundsudviklingen generelt skal ske ud fra en social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtig tilgang, finder Dansk Arkitektur Center det oplagt at støtte op om 'Verdens bedste nyheder' og vise, at en målrettet indsats for at skabe en bedre verden for de mange rent faktisk hjælper.

Følg med i Verdens Bedste Nyheder >>her  

VBN_emblem1VBN_emblem3

Fakta om Verdens Bedste Nyheder

Målet med kampagnen 'Verdens Bedste Nyheder' er at give befolkningen mere viden om de konkrete resultater af udviklingshjælpen og arbejdet med at bekæmpe global fattigdom.

Bag Verdens Bedste Nyheder står FN, Danida og godt 80 danske udviklingsorganisationer.

For at udbrede budskabet har kampagnen har indgået et partnerskab med over 75 danske virksomheder, som hjælper med at få kampagnen ud til danskerne. Det sker ved at stille plads til
rådighed på websider, i kundemedier og lignende.

Årets hovedbudskab: Vi lever længere og bedre

Der er sket store fremskridt i verden de seneste årtier. Levealder, indkomst og skolegang er steget over hele kloden ifølge FN's årlige indeks for udvikling: Verdens befolkning lever længere i ni ud af ti lande, fire ud af fem kan i dag læse og skrive, og de mindst udviklede nationer tjener nu næsten tre gange så meget som i 1990.

Det er især det østlige Asien og Afrika syd for Sahara, der rykker i disse år. Faktisk udvikler verdens såkaldt mindst udviklede lande sig pt. 4,6 gange så hurtigt, som de mest udviklede lande. Det betyder, at forskellen mellem verdens fattige og rige lande bliver mindre, hvis tendensen fortsætter.

 

27. august 2015 / Af Ida Oline Frandsen

Sidst opdateret d. 27. august 2015