Fra plan til handling: Workshop - Vandet fra landet

Workshoppen ’Vandet fra Landet’ er den første i en række på to workshops og en konference, der handler om klimatilpasning. Hensigten er at skabe debat og vidensdeling imellem landets kommuner og professionelle miljøer om det videre arbejde i forbindelse med udvikling og implementering af løsningerne fra klimatilpasningsplanerne.

Klimatilpasning-hus-ekstrem-vejr-Frits.jpg

I klimatilpasningsplanerne har kommunerne vurderet risici, prioriteringer i forhold til disse, samt udarbejdet handlingsplaner for det videre arbejde med klimatilpasning. En af hovedudfordringerne i de danske kommuner er oversvømmelse af byer grundet tilstrømning af overfladevand fra oplandets rurale områder under kraftige regnskyl.

Workshoppen - Vandet fra Landet fokuserer på hvordan regnvand fra landområder skal håndteres, så det ved kraftige regnskyl ikke skaber oversvømmelse i byer, samt forbedring af samarbejdet og rollefordeling på tværs af kommunegrænser, kommunens forvaltninger og relevante aktører.

Gennem debatten vil deltagerne få indblik i erfaringer fra projekt 'Vandet fra Landet'. Desuden vil der være fokus på de forskellige interessenters interesser og udfordringer ved håndteringen af regnvandet fra landet. Det er ønsket at debatten skal give inspiration til nye samarbejde og samarbejdsmetoder mellem kommunerne, landbruget og forsyningsselskaberne.

Workshoppen sætter fokus på udfordringer i forbindelse med den kommunale beredskabsplanlægning og erfaringen indenfor optimering af samarbejdet og ansvarsdeling på tværs af kommunes forvaltninger og med lokale aktører.


PROGRAM

kl. 09.30 - 10.00: Ankomst og kaffe

kl. 10.00 - 10.15: Velkomst og introduktion

kl. 10.15 - 11.25: Tema 1 - Håndtering af vandet fra landet

 • Michael Stoltze, Biolog, ph.d., 'Natur og ide'
 • Paul Christian Erichsen, Akademiingeniør, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
 • Janne Aalborg Nielsen, Specialkonsulent, Videncentret for Landbrug
 • Karsten Willumsen, Formand for Herning-Ikast Landboforening
 • Henrik Vest Sørensen, Afdelingschef, Orbicon
 • Christina Kaaber-Bühler, Politisk konsulent, Friluftsrådet
 • Anne Lausten, Fagchef, klimatilpasning, Aarhus Vand

kl. 11.25 - 12.05: Frokost

kl. 12.05 - 13.15: Tema 2 - Beredskabsplaner og klimatilpasningsplaner

 • Michael Stoltze, Biolog, ph.d., 'Natur og ide'
 • Ulrik Keller, Fuldmægtig, Beredskabsstyrelsen
 • Jakob Larsen, Planlægger, Aarhus Brandvæsen
 • Ole Thun, Arkitekt, Gentofte Kommune
 • Niels Rasmussen, Operativ Leder, Roskilde Brandvæsen                                                    
 • Anne Lausten, Fagchef, Klimatilpasning, Aarhus Vand

kl. 13.15 - 13.30: Opsamling og afrunding af hele workshoppen

 

Denne workshop er den første i en række på to workshops og en konference. Med aktiviteterne ønsker Naturstyrelsen, Realdania og Dansk Arkitektur Center at skabe en platform for debat og tværgående videndeling imellem landets kommuner og professionelle miljøer i forbindelse med de hovedudfordringer kommunerne står overfor med hensyn til klimatilpasning i de danske kommuner.

>> Læs om WORKSHOP - BYENS OVERFLADER den 14. november

>> Læs om KONFERENCE - VIDENSDELING OM  KLIMATILPASNING den 24. november

Fra plan til handling: Workshop - Vandet fra landet
 
Dato 3. november 2014
Tid 10:00-13:30
Vis på kort Sted Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, ’Ny Kantine’
Bautavej 1
8210 Aarhus V
Pris Gratis
Arrangør Naturstyrelsen, Realdania og Dansk Arkitektur Center
Kontaktperson Eva Kirstine Fabricius
 
Bemærk

BEMÆRK:
Arrangementet er henvendt til professionelle og beslutningstagere i kommuner, forsyningsselskaber, rådgivere og andre professionelle miljøer, der har interesse i klimatilpasning. Antallet af pladser er begrænset. Pladstilmelding sker efter først til mølle princippet. Der tages forbehold for evt. ændringer.

24. september 2014 / Af jla@dac.dk

Sidst opdateret d. 27. oktober 2014