Fra plan til handling: Workshop – Byens overflader

Workshoppen ’Byens Overflader’ er den anden i en række af to workshops og en konference, der handler om klimatilpasning. Hensigten er at skabe debat og vidensdeling imellem landets kommuner og professionelle miljøer om det videre arbejde i forbindelse med udvikling og implementering af løsningerne fra klimatilpasningsplanerne.

Klimatilpasning-hus-ekstrem-vejr-Frits.jpg

I klimatilpasningsplanerne har kommunerne vurderet risici, prioriteringer i forhold til disse, samt udarbejdet handlingsplaner for det videre arbejde med klimatilpasning. En af udfordringerne de danske kommuner står over for er håndteringen af kraftige regnskyl på en måde, der mindsker risikoen for oversvømmelse og samtidig skaber merværdi i byerne, når det ikke regner. Grønne klimatilpasningsløsninger og biodiversitetsfremmende tiltag medfører ofte en merudgift for kommunerne i drift og vedligeholdelse.

Workshoppen - Byens Overflader skal give deltagerne nye ideer til samarbejdsmetoder og rollefordeling mellem kommune, borgere og foreninger i forbindelse med udvikling og drift af grønne områder. Workshoppen vil derudover fokusere på hvordan klimatilpasningsløsninger kan bruges som værktøj til kvarterløft i byområdet.

Debatten omhandler dobbeltværdi, økonomi og strategisk samarbejde i forbindelse med udviklingen og implementeringen af nye klimatilpasningsløsninger i de danske byer. Debatten sætter fokus på klimatilpasningsløsninger, der også skaber merværdi for nærområdet imellem skybrud, samt rolledeling mellem kommunen og forsyningsselskaber med hensyn til ansvar og finansiering.

PROGRAM

Kl. 09.30 - 10.00: Ankomst og kaffe

kl. 10.00 - 10.15: Velkomst og introduktion

Kl. 10.15 - 11.25: Tema 1 - Klimatilpassede byrum, der fungerer mellem skybrud

 • Søren Møller Christensen, etnolog, Partner i Carlberg/Christensen
 • Lotte Kunstmann, Landskabsarkitekt, Teknik og Miljø, Viborg
 • Palle Dannemand Sørensen, Projektleder, Københavns Kommune
 • Niels Lützen, Landskabsarkitekt, Ejer af Niels Lützen arkitekter
 • Rasmus Vincentz, Habitats
 • Marina Bergen Jensen, Professort MSO, Landskabsarkitektur og Planlægning
 • Helle Bakker Norden, Arkitekt MAA, Projektleder på KlimaByen i Middelfart, Middelfart Spildevand
 • Iben Kristensen, Ingeniør, Energi Viborg Vand A/S - Spildevandsforsyning

Kl. 11.25 - 12.05: Frokost

kl. 12.05 - 13.15: Tema 2 - Klimatilpasningsløsninger som redskab til engagement og kvarterløft

 • Søren Møller Christensen, etnolog, Partner i Carlberg/Christensen
 • Dan Gabriel Jensen, Projektleder, 'Intelligent brug af regnvand' og 'Haveselskabet'
 • Susanne Lykke Jakobsen, Konsulent, Klimatilpasning, Spildevand og virksomheder, KL
 • Henriette Berggreen, Projektleder og byplanarkitekt, Københavns Kommune, Skt. Kjelds Kvarter
 • Helle Baker Norden, Arkitekt MAA, Projektleder på KlimaByen i Middelfart, Middelfart Spildevand
 • Lulu Jacobsen, Landskabsarkitekt MDL, Adjunkt, Klimatilpasning og planlægning

Kl. 13.15 - 13.30: Opsamling og afrunding af hele workshoppen

 

Denne workshop er den anden i en række på to workshops og en konference. Med aktiviteterne ønsker Naturstyrelsen, Realdania og Dansk Arkitektur Center at skabe en platform for debat og tværgående videndeling imellem landets kommuner og professionelle miljøer i forbindelse med de hovedudfordringer kommunerne står med hensyn til klimatilpasning i de danske kommuner.

>> Læs om WORKSHOP - VANDET FRA LANDET den 3. november

>> Læs om KONFERENCE - VIDENSDELING OM  KLIMATILPASNING den 24. november

Fra plan til handling: Workshop – Byens overflader
 
Dato 14. november 2014
Tid 10:00-13:30
Vis på kort Sted Kulturøen
Havnegade 6
5500 Middelfart
Pris Gratis
Kontaktperson Eva Kirstine Fabricius
 
Bemærk

BEMÆRK:
Arrangementet er henvendt til professionelle og beslutningstagere i kommuner, forsyningsselskaber, rådgivere og andre professionelle miljøer, der har interesse i klimatilpasning. Antallet af pladser er begrænset. Pladstilmelding sker efter først til mølle princippet. Der tages forbehold for evt. ændringer.

24. september 2014 / Af jla@dac.dk

Sidst opdateret d. 7. november 2014