Konference: Klimatilpasning

Debat og vidensdeling imellem landets kommuner og professionelle miljøer om det videre arbejde i forbindelse med udvikling og implementering af klimatilpasningsløsningerne fra klimatilpasningsplanerne.

Klimatilpasning-hus-ekstrem-vejr-Frits.jpg

I klimatilpasningsplanerne har kommunerne vurderet risici, prioriteringer i forhold til disse, samt udarbejdet handlingsplaner for det videre arbejde med klimatilpasning. Med til arbejdet med at klimatilpasning hører ansvarsdeling, samarbejde og finansielle rollefordelinger mellem de danske kommuner og de professionelle miljøer, samt på tværs af planer fra de nationale og regionale til de kommunale og private.

Konferencen fokuserer på  

  • Hvordan et bredt tværfagligt forarbejde på tværs af forvaltninger sikre den gode løsning og skaber mere værdi for mindre, samt hvordan opgaver på tværs af forvaltninger og forsyninger kan koordineres og optimeres.
  • Synergier og udfordringer mellem de nationale, regionale, kommunale og private interessenter i forbindelse med kystsikring.
  • Hvordan kommuner og forsyningsselskaber ser de kommende generationer af spildevandsplaner, samt hvordan man kan tænke klimatilpasning og beredskabsplaner sammen i spildevandplanen.
     

 

PROGRAM                               

   

 

kl. 09.30 - 10.00:

   

Ankomst og kaffe/morgenbrød

kl. 10.00 - 10.15:

    Velkomst og introduktion til konferencen

kl. 10.15 - 11.30:

    Tema 1 - Fra Plan til Handling: Koordinering og optimering af tværfagligt samarbejde mellem forvaltninger og forsyningsselskab

kl. 11.30 - 11.45:

    Pause 

kl. 11.45 - 13.00:

    Tema 2 - Muligheder og udfordringer: Kystsikring 

kl. 13.00 - 14.00:

    Frokost 

kl. 14.00 - 15.15:

   

Tema 3 - Den Gode Spildevandsplan: Hvordan tænkes klimatilpasningsplaner og beredskabsplaner sammen i spildevandplanen. 

Kl. 15.15 - 15.30:

    Opsamling og afrunding af konferencen 

   

Konferencen er den sidste aktivitet i en række på to workshops og en konference. Med aktiviteterne ønsker Naturstyrelsen, Realdania og Dansk Arkitektur Center at skabe en platform for debat og tværgående videndeling imellem landets kommuner og professionelle miljøer i forbindelse med de hovedudfordringer kommunerne står med hensyn til klimatilpasning i de danske kommuner.

>> Læs om WORKSHOP - VANDET FRA LANDET den 3. november

>> Læs om WORKSHOP - BYENS OVERFLADER den 14. november

Konference: Klimatilpasning
 
Dato 24. november 2014
Tid 10:00-17:00
Vis på kort Sted Dansk Arkitektur Center, Den Store Sal
Strandgade 27B
1401 København K
Pris Gratis
Arrangør Naturstyrelsen, Realdania og Dansk Arkitektur Center
Kontaktperson Eva Kirstine Fabricius
 
Bemærk

BEMÆRK:
Arrangementet er henvendt til professionelle og beslutningstagere i kommuner, forsyningsselskaber, rådgivere og andre professionelle miljøer, der har interesse i klimatilpasning. Antallet af pladser er begrænset. Pladstilmelding sker efter først til mølle princippet. Der tages forbehold for evt. ændringer.

24. september 2014 / Af jla@dac.dk

Sidst opdateret d. 13. november 2014