Workshop om proaktiv borgerinvolvering i kommunerne

Kommunernes rolle i borgerinvolvering er afgørende for gode processer, der tilgodeser de forskellige aktørers behov og ønsker. Hvordan kan proaktiv borgerinvolvering styrkes i kommunerne – og hvilke ressourcer og redskaber skal der til?

makers i byudvikling.jpg

Dansk Arkitektur Center inviterer planlæggere og rådgiver til workshop om proaktiv borgerinvolvering i kommunerne. Den nationale Arkitekturpolitik og Tænketanken Byen 2025 beskriver et behov for tidligere inddragelse af borgerne i kommune- og lokalplanprocesser, men hvilke kompetencer og redskaber er der behov for hos medarbejderne i kommunen for at løfte opgaven? Workshoppen vil sætte fokus på, hvordan man som kommune kan fremme en plankultur, der arbejder proaktivt med borgerinddragelse, og hvad der kræves af henholdsvis ledelsen, planlæggeren og borgerne for at få udbytte af nytænkende inddragelsesprocesser.

Kom og giv dine input til, hvordan mødet mellem kommune og borger kan faciliteres og kommunikeres, og vær med til at diskutere redskaber, kompetencer og mindset  i kommunen.
 

Oplægsholdere

Ellen_6.jpgEllen Højgaard Jensen, direktør, Dansk Byplanlaboratorium (moderator)

Ellen Højgaard Jensen er geograf og direktør i Dansk Byplanlaboratorium. Hun har i mange år arbejdet med inddragelsesprocesser i forbindelse med både byfornyelse og byplanlægning. Byplanlaboratoriet har borgerinddragelsen med som et naturligt element i alle kurser og udviklingsprojekter, da deres udgangspunkt er, at man skal planlægge for og med mennesker. Ellen har i de sidste par år haft fokus på planlæggernes rolle og  i øjeblikket er hun projektleder på et projekt om digital borgerinddragelse.

 

Peter munthe-kaas.jpgPeter Munthe-Kaas, Videnskabelig assistent, Institut for Planlægning / AAU-Cph

Peter er Post. Doc. ved Aalborg Universitet København, hvor han forsker i brugerdreven innovation og udvikling af planlæggerrollen. Peter har nu særligt fokus på at udvikle nye rum for omverdens inddragelse i komplekse byudviklingsprocesser i Københavns kommune.

 

Kim Barren - Kommunikationschef - Kommunikation - Sort-Hvid.jpgKim Barren, Kommunikationschef, Svendborg Kommune

Kim Barren er uddannet journalist og har arbejdet tyve år som journalist i dagspressen - primært på de trykte medier. Siden december 2006 har han været kommunikationschef i Svendborg Kommune med ansvar for presse samt intern og ekstern kommunikation.

 

søren-houen.jpgSøren Houen Schmidt, chef og rådgiver i REKOMMANDERET

Søren Houen Schmidter chef og rådgiver i REKOMMANDERET, der siden 2005 har rådgivet, inspireret og hjulpet kommuner, boligselskaber, fonde og andre organisationer til at udvikle steder og byer for og med mennesker. Med et fagligt afsæt i sociologi og kommunikation er Søren inspireret af aktionsforskning og realiseringsstrategiske metoder, der tager sit udgangspunkt i de specifikke steder; i deres historie og potentiale og i de mennesker, der har - eller kan få - en relation til dem.

 

Luise portræt.jpgLuise Pape Rydahl, teknisk chef, Skanderborg Kommune

Som teknisk chef i Skanderborg Kommune er Luise Pape Rydahl bindeled mellem lokaldemokratiet og borgerne. Ud fra en klar vision bliver der skabt fællesskabsløsninger, som tager udgangspunkt i at det er borgernes kommune.  Luise Pape Rydahl har en baggrund som cand.scient.pol og har arbejdet i stat, amt og kommune med både ældre, miljø, byggeri og anlæg. Hendes fokus er på udvikling af den politiske og administrative ledelse i det offentlige og implementering og samspil med aktive borgere.

 

Inger Marie Vynne, kommunaldirektør, Lejre Kommune

Kommer.

 

Det endelige program sendes til deltagerne umiddelbart inden workshoppen.

Arrangementet henvender sig til planlæggere, rådgivere og andre, som beskæftiger sig med borgerinvolvering professionelt.

Projektet er støttet af Naturstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Realdania.


Se også

>> Læs mere om proaktiv borgerinvolvering på siden 'Borgernes by'

>> Workshop om 'Borgerinvolvering i byudvikling' den 30. oktober

Workshop om proaktiv borgerinvolvering i kommunerne
 
Dato 25. november 2014
Tid 9:30-15:00
Vis på kort Sted Dansk Arkitektur Center
Pris Gratis
Arrangør Dansk Arkitektur Center
Kontaktperson ams@dac.dk

24. oktober 2014 / Af jla@dac.dk

Sidst opdateret d. 24. november 2014