Klimatilpasning med merværdi - konference for beslutningstagere

NB: konferencen er fuldt booket. Vi skal klimatilpasse vores byer for milliarder. Gør vi det på den rigtige måde, kan vi ikke blot håndtere regnvand, men også udvikle vores byer til at være mere rekreative, smukke og bæredygtige. Men det kræver nytænkning og frem for alt politisk lederskab.

VANDplus-GIF NY

Illustration: Møller & Grønborg / Hvid Hverdag

NB: Konferencen er fuldt booket

Det er nu vi skal gribe chancen

Danmark står over for milliardinvesteringer i klimatilpasning. De store investeringer er en nødvendig udgift, men rummer samtidig et stort potentiale for at udvikle vores byer og landskaber. Et tæt samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber er vejen frem, og erfaringer viser, at samarbejde kan give kommunerne mulighed for at få gennemført store investeringer i bymiljøet, mens forsyningsselskaberne kan spare penge. Mere for mindre og til glæde for borgerne.

Der er dog brug for politisk og administrativt lederskab, hvis de store potentialer skal indfries. Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt Miljøministeriet, som sammen står bag kampagnen VANDPLUS, inviterer derfor alle beslutningstagere inden for klimatilpasning til konference om klimatilpasning med merværdi. Samtidig inviterer Dansk Arkitektur Center til åbning af deres nye udstilling 'Regnen kommer - Hvordan klimatilpasning kan give bedre byer'.

 

NB: Konferencen er forbeholdt borgmestre, udvalgsformænd, kommunaldirektører, direktører for teknik og kultur, planchefer samt direktører og chefer i forsyningsselskaber.

 

>> Se invitationen her (PDF)

 


Oplægsholdere

Jesper Nygård.jpgAdministrerende direktør Jesper Nygård, Realdania 
Tværsektorielt samarbejde er nøglen til både at klimatilpasse og skabe bedre byer. Administrerende direktør Jesper Nygård vil fortælle om, hvordan vores arbejde med klimatilpasning rummer et langt bredere perspektiv på, hvordan vi bør udvikle vores byer. Tænkningen er, at vi kan løse udfordringer sammen, som vi ikke kan hver for sig.
 

Hanne Kristensen.jpgDirektør Hanne Kristensen, Naturstyrelsen 
Et nyt vandsektorforlig og en revideret lovgivning er under udarbejdelse. Direktør Hanne Kristensen vil fortælle om perspektiverne for fremtidens samarbejde mellem kommuner, forsyningsselskaber og private parter.

 
 

Bo Vestergård.jpgKonstitueret direktør Bo Vestergård Madsen, Lokale og Anlægsfonden
Hvordan kan store infrastrukturelle investeringer bane vejen for attraktive byrum, som giver bedre muligheder for bevægelse, idræt og sport i byens rum? Konstitueret direktør Bo Vestergård Madsen vil fortælle om Lokale og Anlægsfondens fokus på at få mere værdi ud af de store investeringer, som vi ofte realiserer uden tanke for synergimuligheder med vores byers udvikling.
 

Herbert Dreiseitl.jpgDirector Herbert Dreiseitl, Rambøll Liveable Cities Lab
Herbert Dreiseitl står bag en række af verdens mest ambitiøse og innovative klimatilpasningsprojekter. På konferencen vil han fortælle om sine erfaringer fra Singapore, Portland og et utal af europæiske byer. Hans hovedpointe er, at nøglen til succesfuld klimatilpasning er politisk lederskab og inddragelse af borgere.
 
 

Niels-horup.jpg

Borgmester  Niels Hörup, Solrød Kommune
Hvordan kan små restarealer i forstaden blive til attraktive byrum, som også løser klimaudfordringer? Borgmester Niels Hörup vil fortælle om erfaringerne fra Solrød Kommunes og Greve Solrød forsynings fælles VANDPLUS-projekt, Kilen. 

 
 

Christian Hagelskjær

Administrerende direktør Christian Hagelskjær, Energi Viborg
Med mere separatkloakering er det også nødvendigt at anlægge rensedamme for at sikre vandkvaliteten i vores vandmiljø. Det giver samtidig mulighed for at udvikle smukke landskaber, hvor vandet bliver en inspirerende kvalitet. Administrerende direktør Christian Hagelskjær vil fortælle om Energi Viborgs og Viborg Kommunes fælles projekt, sØnæs.

 

Karin Søjbjerg.jpgBorgmester Karin Søjberg Holst, Gladsaxe Kommune
Forstædernes store idrætsarealer trænger mange steder til at blive gentænkt, så de kan være til glæde for flere. Samtidig rummer idrætsarealerne et stort potentiale i forhold til at tilbageholde regnvand. Borgmester Karin Sjøberg Holst vil fortælle om erfaringerne fra Gladsaxe Kommune og Nordvands projekt, Gladsaxe Idrætspark 
 
 

Vagn Bech.jpg

Administrerende direktør Vagn Bech, Frederiksberg Forsyning
I den tætte by har parker og pladser et stort potentiale i forhold til at tilbageholde store mængder vand. Administrerende direktør Vagn Bech vil fortælle om Frederiksberg Forsynings og Frederiksberg Kommunes fælles projekt, Byens Vand, som viser, hvordan poetisk og smuk tilbageholdelse af vand, kan indtænkes i byens offentlige rum.

 

Yderligere information

Ved spørgsmål kontakt sekretariatet for VANDPLUS:
Sekretariatsleder Søren Møller Christensen
T: 70 400 440 M: 25 721 482
E: smc@carlbergchristensen.dk

 

Arrangementet er tilknyttet udstillingen 'Regnen kommer'

>> Læs mere om udstillingen

Klimatilpasning med merværdi - konference for beslutningstagere
 
Dato 16. januar 2015
Tid 12:00-16:30
Vis på kort Sted Dansk Arkitektur Center
Pris Gratis
Arrangør Dansk Arkitektur Center
Kontaktperson Anette Møller Sørensen
 
Bemærk

NB: Konferencen er forbeholdt borgmestre, udvalgsformænd, kommunaldirektører, direktører for teknik og kultur, planchefer samt direktører og chefer i forsyningsselskaber.


HUSK: Bliver du forhindret i at deltage, så giv os venligst besked senest dagen før.

26. november 2014 / Af mae@dac.dk

Sidst opdateret d. 14. januar 2015