Folkemøde: Lørdag d. 13. juni

"Sammen udvikler vi fremtidens Danmark" er overskriften for seksten arrangementer i teltet på Kampeløkke Havn under Folkemødet 2015. Kom og deltag i lørdagens seks arrangementer, hvor ministre, eksperter, borgere og organisationer debatterer fremtidens samfund og byggede miljø.

Folkemødet_sammen om den grønne omstilling_2

Kom og deltag i arrangementer om: Hvordan skal helhedsplanen se ud for Allinge som festivalsby? Hvad skal Danmark leve af i fremtiden? Hvilken rolle har udkantsdanmark i 2050? Kan vi gøre det nemmere for den nye generation af ældre at blive gamle i eget hjem? Kan god planlægning af byer sikre, at vi er lykkelige i 2050? Hvordan kan klimasikring skabe merværdi?

Program

 • 10.00 - 11.00: Udvikling af Allinge og Folkemødet - tre teams tre visioner
 • 11.30 - 12.30: Møbler, møller og medicin - hvad skal vi leve af i Danmark?
 • 13.00 - 14.00: Fremtidens Danmarkskort - balance mellem by og land?
 • 14.30 - 15.30: Bliv gammel derhjemme - hvordan?
 • 16.00 - 17.00: Hvem smeder lykken i 2050? - livskvalitet i fremtidens DK
 • 17.30 - 18.30: Skybrud skaber fremtidens by

 

Kl. 10.00 - 11.00
Udvikling af Allinge og Folkemødet - tre teams tre visioner

Arrangør:

Bornholms Regionskommune og Realdania

Indhold:

Mød tre tværfaglige teams fra SLA, MUTOPIA og JAJA Arkitekter, som giver deres bud på den fremtidige udvikling af Folkemødet og Allinge. 

Deltagere:

 • Frans Drewniak, studielektor, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler  for Arkitektur, Design og Konservering
 • Ole Schrøder, partner og arkitekt,Tredje Natur
 • Esben Danielsen, direktør, Lokale og Anlægsfonden
 • Karen Skou, projektchef, Realdania
 • Mette Reissmann, miljøordfører og formand for By-og boligudvalget (S)

 Debatten modereres af Søren Femmer Jensen, projektudvikler, Co-Creative 

11.30 - 12.30
Møbler, møller og medicin - hvad skal vi leve af i Danmark?

Arrangør:

Kraks Fond Byforskning og Dansk Design Center

Indhold:

Internationalisering, ny teknologi og nye forbrugsmønstre udfordrer i stigende grad danske virksomheder, men åbner samtidig helt nye muligheder. Denne debat sætter spot på 20 års udvikling i dansk produktion og service og, hvordan design og teknologi kan skabe fremtidens vækst i Danmark.

Bliv klogere på, hvad Danmarks skal leve af i fremtiden. Danmark har generelt - og i urbane områder især - udviklet sig fra traditionelt industrisamfund til et videnssamfund, når vi betragter hvor den danske arbejdsstyrke finder beskæftigelse. Under dette programpunkt vil Kraks Fond Byforskning i samarbejde med Dansk Design Center fremlægge deres forskningsresultater. Kom og bliv klogere på:

 • Danmarks produktionsudvikling gennem tiden
 • Regional udvikling i Danmark - også før, under og efter krisen
 • Implikationer for lokale arbejdsmarkeder som følge af ændringer i produktionen og samfundet.
 • Samfundets udvikling og hvad vi skal leve af i Danmark fremadrettet

Deltagere:

 • Christian Bason, CEO, Dansk Design Center
 • Anders Kamp Høst, forsker, Kraks Fond Byforskning
 • Morten Wagner, afdelingschef, IdemoLabs
 • Jacob Himmelstrup, CEO, Linimatic

Debatten modereres af Hansen Agenda 

13.00 - 14.00
Fremtidens Danmarkskort - balance mellem by og land?

Arrangør:

Dansk Arkitektur Center                                          

Indhold:

Debatten ønsker at fortsætte den løbende diskussion, der pt. foregår om den danske planlov set i lyset af den stigende urbanisering som foregår, ikke bare i Danmark, men verden over. Med udgangspunkt i DK2050 projektet, som tegner fire mulige Danmarkskort, vil vi diskutere Danmarks fremtidige geografi; vil København blive større og større eller er der tiltag vi kan tage for at fremme de mellemstore og små byer i provinsen. Vil eksempelvis en revidering af planloven hjælpe de decentrale områder eller er udfordringerne rodfæstet et helt andet sted?

Deltagere:

 • Ellen Højgaard, direktør, Dansk Byplanlaboratorium
 • Claus Bjørn Billehøj, direktør for Regional Udvikling, Region Hovedstaden
 • Kristina Jordt Andersen, arkitekt og partner, MUTOPIA architects
 • Søren Møller Christensen, partner, carlberg/christensen

 Debatten modereres af Hansen Agenda 

14.30 - 15.30
Bliv gammel derhjemme - hvordan?

Arrangør:

BOLIUS

Indhold:

En meget stor generation af ældre er på vej, og mange af dem sidder med hus og have, en tilværelse der kan være vanskelige at opretholde. Normalt betyder det, at tingene enten forfalder, eller at man er nødt til at sælge og flytte et andet sted hen en der, hvor man har tilbragt det meste af sit voksne liv og har sine minder - MEN er der andre veje at gå?

 Under denne debat vil BOLIUS nedsætte et panel af eksperter, der skal diskutere, hvordan vi konkret kan sikre, at den kommende meget store generation af ældre, kan hjælpes til at blive i egen bolig, i vante rammer og i social tryghed.

Deltagere:

 • Ulrik Heilmann, adm. direktør, Bolius
 • Per Schulze, programchef, Realdania
 • Liselotte Lyngsø, fremtidsforsker, Future Navigator
 • Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom og chefanalytiker, Nordea
 • Max Pedersen, antropolog, Zenior
 • Kristine Virén, arkitekt og formidlingschef, Bolius
 • Annemarie S. Zacho-Broe, sundhedschef, Aarhus Kommune

 Debatten modereres af Mikkel Frey Damgaard, journalist på DR

16.00 - 17.00
Hvem smeder lykken i 2050? - livskvalitet i fremtidens DK

Arrangør:

Dansk Arkitektur Center

Indhold:

I denne DK2050 debat sætter Dansk Arkitektur Center spot på livability og tager en debat om den gode by og livskvalitet i fremtidens Danmark mellem velfærd og vækst. Arrangement supplerer DK2050 projektet med en diskussion om hvilke kvalitative egenskaber der vil kendetegne vores byer i 2050.

Deltagere:

 • Henrik Rosenberg Seiding, Executive Director, Rambøll
 • Meik Wiking, direktør, Institut for Lykkeforskning
 • Jesper Pagh, arkitekt og adm. direktør, Arkitektforeningen
 • Rasmus Astrup, partner, SLA Arkitekter

  Debatten modereres af Mikkel Frey Damgaard, journalist på DR

17.30 - 18.30
Skybrud skaber fremtidens by

Arrangør:

Vandplus & Dansk Arkitektur Center                                       

Indhold:

Skybrud er mere end oversvømmede kældre og uoverskuelige udgifter. Skybrud er også en unik chance for at gentænke designet af vores byer og skabe et forbillede for, hvordan vi i fællesskab udvikler fremtidens bæredygtige byer. Kom og vær med til at debattere, hvordan vi i fællesskab kan gøre regnvandsbassiner til byrum.

Baggrunden for debatten er, at vi i de kommende år skal investere milliarder i at håndtere klimaforandringerne. Kan vi gøre dette på en måde, hvor vi ikke blot udvider kloakker, men tillige benytter de store investeringer til at gøre vores byer grønnere og mere attraktive?

Fire projekter i Solrød, Frederiksberg, Gladsaxe og Viborg viser, at vi på én og samme gang kan spare penge og få en bedre by, hvis vi formår at tænke tekniske anlæg sammen med attraktive byrum. Debatten omhandler derfor også et aktuelt paradigmeskifte inden for byplanlægning og arkitektur, hvor det 20. århundredes fokus på at adskille funktioner i dag erstattes af et nyt ideal om at forbinde, tænke i lag og skabe synergi mellem formgivning, organisering og finansiering. 

Deltagere:

 • Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania
 • Esben Danielsen, direktør, Lokale og Anlægsfonden
 • Christian Peter Ibsen, direktør, Concito
 • Jesper Pagh, arkitekt og adm. direktør, Arkitektforeningen
 • Carl-Emil Larsen, direktør, DANVA

 

 

>> Se programmet for vores aktiviteter på Folkemødet, torsdag d. 11. juni

>> Se programmet for vores aktiviteter på Folkemødet, fredag d. 12. juni

>> Læs mere om Folkemødet 2015 på Folkemødets officielle hjemmeside

 

Folkemøde: Lørdag d. 13. juni
 
Dato 13. juni 2015
Tid 10:00-18:30
Vis på kort Sted Folkemødet
Kampeløkke Havn, Allinge
Bornholm
Arrangør Bornholms Regionskommune, Realdania, Kraks Fond Byforskning, Dansk Design Center, BOLIUS & Vandplus
Kontaktperson Anne Grave

22. april 2015 / Af Minja Derkovic

Sidst opdateret d. 12. juni 2015