MorgenDAC by Blue Bakery & Rekommanderet

Vær med til en morgen om nye samarbejdsalliancer, og perspektiver og indsigter, når det handler om deltagelse, værdiskabelse, læring og forankring i samtidens og fremtidens byudvikling.

Fællesskab din by: Blue Bakery

Foto: Marie Joensen

REKOMMANDERET og Blue Bakery tager udgangspunkt i den danske velfærdsstat og en demokratisk tradition, når de skal forklare det paradigmeskift, der ligger i at lade by- & landdistriktsudviklingen gå fra at være en primær statslig og kommunal opgave til at tage sit afsæt i nye samarbejdsalliancer på tværs af det offentlige, private og civilsamfundet.

Kom med ind i maskinrummet hos Blue Bakery og REKOMMANDERET; to rådgivningsvirksomheder, der de seneste 10 år har bidraget til at rykke grænserne for samarbejdet mellem det offentlige, private og civilsamfundet og som i praksis har skabt projekter på basis af nytænkende processer og samarbejdsformer, der tager sit afsæt i mennesker frem for mursten.

Anne Katrine Hornemann og Søren Houen Schmidt vil til dette morgenmøde tage udgangspunkt i det danske velfærdssamfund, det kollektive og det fælles. Herfra vil de forklare det paradigmeskift , og de udfordringer og muligheder, der ligger i at lade byudviklingen tage sit afsæt i nye samarbejdsalliancer. Alliancer der medfører en højere grad af åbne og komplekse processer og stiller nye krav til måder at deltage på. Så kom og vær med til en morgen med nye perspektiver og indsigter, når det handler om deltagelse, værdiskabelse, læring, begejstring og forankring i samtidens og fremtidens byudvikling.

Om Blue Bakery

AnneKatrine_blue bakery.jpgBlue Bakery rådgiver om strategisk byudvikling og arkitekturprojekter. Blue Bakery udvikler visionære og innovative projekter til vores byer, forstæder og landdistrikter ofte i et værdiskabende samspil mellem civilsamfund, erhvervsliv og bypolitik. Blue Bakery er stiftet i 2006 af arkitekt og byplanlægger Anne Katrine Hornemann.

>> Læs mere

Om REKOMMANDERET

shs_2015_blue bakery.jpgREKOMMANDERET blander og udvikler byen for og med mennesker. Firmaet blev etableret af Søren Houen Schmidt i 2005, og er særligt kendt for gøre interessenterne til en konstruktiv ressource for projekterne og samtidig udfolde projekternes sociologiske implikationer, ved blandt andet at tage afsæt i den proces, der formelt eller uformelt har været i gang inden projektets egentlige start.
>> Læs mere

Arrangementet er tilknyttet til udstillingen Fællesskab din by

>> Læs mere om udstillingen

MorgenDAC by Blue Bakery & Rekommanderet
 
Dato 13. maj 2015
Tid 08:30-09:30
Vis på kort Sted Dansk Arkitektur Center
Pris Gratis
Arrangør Blue Bakery//Rekommanderet
Kontaktperson Anne Grave

28. april 2015 / Af Mathias Eckersberg

Sidst opdateret d. 11. maj 2015