Lærerkursus: Analog og Digital Arkitekturtegning

Computeren har erstattet pennen på stort set alle tegnestuer samt i rigtig mange klasselokaler. Det giver nogle helt nye muligheder for f.eks. at tegne og printe i 3D, at scanne objekter ind på computeren m.m. På dette lærerkursus kan du få inspiration og redskaber til at arbejde både med analog og digital arkitekturtegning i din undervisning. Kurset afholdes i samarbejde med Horsens Kunstmuseum og Horsens Billedskole.

digital arkitekturtegning

På lærerkurset vil du blive introduceret til tegning i det enkle og gratis Tinkercad. Dagen vil rumme en del hands on elementer, for at du får afprøvet både hvad det vil sige at arbejde i 3D uden computer, med computer samt hvordan man kobler de to arbejdsredskaber. På den første workshop vil vi derfor arbejde med rumlige modeller og papir på gulvet, dette arbejde viderebearbejdes efterfølgende i det digitale tegneprogram.

Formålet med kurset er at give inspiration og redskaber til undervisning i arkitektur med fokus på koblingen mellem analoge og digitale læringsprocesser.

Foreløbigt program

  • Velkomst
  • Workshop v. Jannik Broz, leder af Horsens Billedskole samt arrangør af DM i tegning
  • Opsamling på workshop
  • Kaffe og kage
  • Workshop og oplæg om forløbet 'Digital arkitekturtegning Rum til at lære´ v. Gitte Mathiasen, DAC& LEARNING
  • Afrunding - dagens læring

Kurset henvender sig til undervisere på både grundskole og ungdomsuddannelserne samt til formidlere og undervisere på f.eks. billedskoler, der ønsker at få opkvalificeret deres kompetencer inden for det digitale.

Lærerkursus: Analog og digital arkitekturtegning

Næste Forrige

 

Lærerkursus: Analog og Digital Arkitekturtegning
 
Dato 3. marts 2016
Tid 13:00-16:00
Vis på kort Sted Dansk Arkitektur Center
Pris 300 DKK
Arrangør Horsens Kunstmuseum, Horsens Billedskole og Dansk Arkitektur Center
Kontaktperson Kristina Neel

14. september 2015 / Af Minja Derkovic

Sidst opdateret d. 30. november 2015