Tina Saaby som Københavns nye stadsarkitekt

"Min rolle som stadsarkitekt bliver at skabe et fælles sprog mellem bygningskunst, borgere og byrum", siger den nyudnævnte stadsarkitekt, der mener at tværfaglighed og kommunikation er vigtige nøgleord for hendes nye hverv.

TinaSaaby_220.jpg"Min rolle som stadsarkitekt bliver at skabe et fælles sprog mellem bygningskunst, borgere og byrum", siger den nyudnævnte stadsarkitekt, der mener at tværfaglighed og kommunikation er vigtige nøgleord for hendes nye hverv. Når Tina Saaby d. 1. september overtager posten efter Jan Christiansen, er visionen at give os 'Meget mere København', en by i øjenhøjde med flere cykler, flere eksperimenter i byrum og mere liv mellem husene.

Tina Saaby ved åbningen af den nye Parkourplads ved TapE, Carlsbergområdet. Foto: Agnes Saaby Thomsen.

København skal have tværfaglighed
"København er et fantastisk sted og har mange kvaliteter, som jeg gerne vil være med til at videreudvikle", siger Tina Saaby, der af samme grund kaldte sin ansøgning for 'Meget mere København'. Tina Saaby, uddannet Arkitekt MAA i 1997, er partner og medejer i WITRAZ Architects, hvor hun har været siden 2003. WITRAZ har en lang tradition for at arbejde med brugerinddragelse, utraditionelle metoder og forudgående undersøgelser som en naturlig del af det at skabe bygninger, byrum og planlægning. Og denne tværfaglighed, mener hun er en afgørende styrke i hendes nye job.

Sønder Boulevard som model for det gode byrum
"Hvis jeg skal fremhæve et sted, som jeg synes fungerer rigtig godt, vil jeg pege på byfornyelsen af Sønder Boulevard. Gennem et meget fleksibelt design, der giver plads til mangfoldige aktiviteter har man skabt et fantastisk byrum, der giver plads til mange forskellige slags byliv. Det er en brugbar model, der kan overføres på mange andre byrum, for eksempel Ørestad, hvor man blandt andet er ved at åbne Fields op i stueetagen for at skabe mere aktivitet."

Eksperimenter og evaluring er vejen frem
"Vi bliver nødt til at turde eksperimentere og tage chancer - ikke med hovedet under armen, men ved at gøre vores bedste med den eksisterende viden vi har. Samtidig skal vi erkende at vores viden hele tiden flytter sig og turde lære af vores fejltagelser. Evaluering er derfor et helt centralt værktøj i i arkitektur og planlægning, men det kræver også, at man allerede fra starten tør tale om værdier og gå i dialog med brugerne."

Se artiklen Tilbage til statsfængslet - for at blive klogere... der sætter en debat igang om, hvad vi kan lære af at evaluere bygninger efter de er opført.

Bæredygtighed handler om livsstil
Det gode byrum med masser af liv handler for Tina Saaby også om bæredygtighed. "Hvis vi skal skabe en mere bæredygtig by bliver vi alle nødt til at tage et ansvar, for eksempel ved at tage cyklen på arbejde frem for bilen. I New York City lavede man for nylig en undersøgelse, der konkluderede, at hvis folk var villige til at droppe to metrostationer og istedet gå noget af vejen, ville man ikke alene kunne aflaste den hårdt belastede offentlige trafik, man ville også give folk en bedre oplevelse af byens rum og liv og samtidig styrke folks sundhed og velvære. Men det betyder også at planlægninger skal gøre forholdene bedre for cyklister og fodgængere, så det bliver nemmere at vælge cyklen eller gåbenene frem for bil eller metro."

Se videointerview med Tina Saaby om bæredygtighed på Ecosystema Urbano

Centerchefen om valget af Tina Saaby
"I København har vi valgt en arkitekturpoltik med stor vægt på bredden, på sammenhængen, på byens rum og den bæredygtige by. Derfor har vi valgt hende. Det er desuden en væsentlig del af Københavns arkitekturpolitik at bevare og udvikle byens egenart, og den har Tina en god forståelse for," siger centerchefen til Berlingske Tidende 27. juni 2010.

Tina Saaby har blandt andet været projektleder på udviklingsprojekter som Vestforbrænding - fremtidens bæredygtige genbrugsstation tegnet på baggrund af en større interessentanalyse om behovsidentifikation og visionsudvikling, Musiktorvet på Amager, Køge Handelsskole samt lokalplan for del af Campus Køge, friarealer med legepladser og idrætsfaciliteter i Mjølnerparken, udarbejdet i samarbejde med 200 børn fra bebyggelsen. Læs mere om Tina Saaby på WITRAZ website

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer