Derfor skal arkitektur på skoleskemaet

Eleverne i 6. klasse på Kaptajn Johnsens Skole får som nogle af de første skolebørn faget Arkitektur & Design på skoleskemaet. Dac.dk har talt med deres lærer og med de to ansvarlige for Dansk Arkitektur Centers undervisningstjeneste DAC& LEARNING om, hvorfor det er vigtigt at lære om arkitektur i grundskolen.

Det hele startede med et besøg i Dansk Arkitektur Center, hvor klassen fra Kaptajn Johnsens Skole sammen med deres matematiklærer testede et undervisningsforløb i udstillingen Show Me Your Model.  Undervisningsforløbet blev afholdt af Malene Abildgaard, projektleder i DAC& LEARNING, og Julie Dufour Wiese, underviser og formidler tilknyttet DAC& LEARNING og som også skal undervise i det nye fag på Kaptajn Johnsens Skole.

Arkitektur på skoleskemaet

Julie Dufour Wiese har gennem længere tid arbejdet for at få indført Arkitektur & Design som valgfag på Kaptajn Johnsens Skole, hvor hendes egen søn også går.  Men det var først i forbindelse med besøget på Dansk Arkitektur Center, at flere af eleverne så potentialet i at få mulighed for at fordybe sig i arkitekturens univers og derfor meldte sig til faget - som kun ville blive oprettet, hvis der var stor nok interesse.

Dét kan man bruge matematik til

"Lige pludselig gik det op for børnene, hvad man kunne bruge matematikken til," fortæller Julie Dufour Wiese. "Det at kunne se, hvad målestoksforhold er i praksis og selv prøve, hvordan man kan bruge skala som et redskab og lave sine egne modeller. Nogle af børnene havde måske en forventning om, at det ville være kedeligt, men de synes jo alle sammen at det er topsjovt selv at bygge, og man kunne se hvordan det voksede frem mellem hænderne på dem."

Og det er netop den rumlige dimension og koblingen mellem teori og praksis, der er nogle af de vigtige grunde til, at arkitektur bør inddrages i hele grundskolen, mener Pia Rost Rasmussen, leder af DAC& LEARNING.

Derfor skal man lære om arkitektur - i alle fag

"Det er rigtig positivt at Kaptajn Johnsens Skole går foran og sætter arkitektur på skoleskemaet," siger Pia Rost Rasmussen, og fortsætter " men vi mener faktisk at det er helt afgørende at tænke arkitekturen ind i en lang række fag i hele grundskolen og op igennem hele skoleforløbet. Arkitektur er et tværfagligt emne og der er mange perspektiver i at arbejde med arkitektur, som kan højne elevernes forståelse af sammenhængen mellem de forskellige fag. Samtidig kan undervisningen imødekomme flere forskellige læringsstile ved f.eks. at inddrage en rumlig dimension. Der sker ofte noget særligt, når man får mulighed for at skabe og bygge noget sammen. Arbejdet med arkitektur og by gør det også oplagt bringe undervisningen ud i alternative læringsrum, hvilket også er et krav i folkeskolen."

Undersøge, bygge og formidle

"I Dansk Arkitektur Centers undervisningsforløb arbejder vi med tre forskellige faser - én i 2D, hvor man undersøger og aflæser for eksempel en bygning eller en byplan, én i 3D, hvor man bygger og formgiver ud fra det man har lært i den første fase og til sidst formidler man selv sit produkt og lytter til de andre. Det er rigtig vigtigt også at kunne sætte ord på det man ser og det man har lavet og give det videre," fortæller Malene Abildgaard, der blandt andet har fokus på at trække arkitektur ind i matematikundervisningen.

Arkitektur kan lære os om innovation

"Danmark skal i fremtiden leve af innovation og kreative løsninger baseret på viden, og undervisning i arkitektur er netop en måde at få fokus på innovation i skolen. Her ligger et stort potentiale i, allerede tidligt at lade børn prøve kræfter med den måde arkitekter, designere og byplanlæggere arbejder med funktionel formgivning som løsning på både praktiske og mere abstrakte problemstillinger," fortæller Pia Rost Rasmussen.


>> Se videoklip med matematiklæreren og 6. klasse fra Kaptajn Johnsens Skole, der fortæller hvad de fik ud af besøget i Dansk Arkitektur Centers Arkitekturlaboratorium

>> Læs mere om DAC& LEARNING og de mange undervisningstilbud til forskellige klasse- og uddannelsestrin

 

DAC& Learning udbyder løbende inspirationskurser for undervisere:


Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer