Konkurrence: Sommerpavillon til Dokken, København

Efter internationalt forbillede udskrives en ny konkurrence om en arkitektonisk pavillon. Vinderpavillonen vil opføres på Dokken på Christianshavn til sommer 2013 og være åben for offentligheden.

Foto: Situ Studio

Det er Arkitektforeningens Lokalledelse i København, der med støtte fra blandt andet Dreyers Fond står bag den kommende arkitektkonkurrence om en pavillon efter internationalt forbillede. Både i Serpentine Gallery i London og PS 1 MOMA i New York er der allerede tilsvarende udstillinger, og nu udskrives en lignede konkurrence i Danmark med ambitionen om, at det skal være en årligt tilbagevendende tradition.

Konkurrencen " En arkitektonisk pavillon" er en åben konkurrence for danske arkitekter MAA og deres tværfaglige hold. "En arkitektonisk pavillon" udskrives til januar 2013, og vinderpavillonen vil blive opført på Dokken på Christianshavn mellem Arkitektforeningen og Dansk Arkitektur Center i sommeren 2013, hvor den i en rum tid vil være åben for alle interesserede. Løbende sommerarrangementer planeres med pavillonen som omdrejningspunkt. Pavillonen skal bruge stedets karakter og tilføje noget interessant til pladsen såvel som til byen. Stedets umiddelbare kvaliteter så som vand, lys, kanten, facaderne og brostenene skal bruges og udfordres.


Læs mere om konkurrencen her: aakbh.dk/pavillon   


Udforsk pavillonens muligheder
Pavillonen skal rette publikums opmærksomhed mod alternative løsninger og former inden for innovativ dansk arkitektur og skal både være attraktiv for turister og den danske offentlighed. Netop pavillonen som eksperimenterende byggeri er interessant at udforske, ifølge Mia Scheel fra Arkitektforeningens Lokalledelse i København.

"Midlertidig arkitektur som en pavillon er en perfekt mulighed for at udfordre de vante rammer i byggeriet. Her kan grænserne udforskes og flyttes", siger Mia Scheel. Det er Arkitektforeningens Lokalledelses ambition at skabe en platform for udviklingen af dansk bygningskunst med konkurrencen. I "En arkitektonisk pavillon" er det selve begrebet "pavillon", der skal diskuteres og udfordres, og netop ved midlertidig arkitektur som pavillonen finder man en perfekt mulighed for at udfordre vante rammer, teknologier og tænkemåder.

Dreyers Fonds støtter arkitekturen
Arkitektkonkurrencen bliver støttet af Dreyers Fond.  "Med støtte fra Dreyers Fond får vi mulighed for at skabe en platform for danske innovative arkitekter, der via inspirerende midlertidige strukturer kan skabe opmærksomhed om fagets kundskaber og muligheder. Det bliver en fantastisk mulighed for at vise, hvad arkitektur også kan", siger projektleder Mia Scheel.

Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme
arkitekt- og advokatstandens udvikling og samspil med samfundet.  Årligt uddeler fonden en hæderspris til arkitekter og advokater, der har udmærket sig indenfor hver sit felt, og gør det dermed muligt at realisere en række spændende projekter. Prisen på i alt 800.000 kr. uddeles hvert år i oktober.

Navnene på årets prismodtagere offentliggøres i slutningen af august på Dreyers Fonds hjemmeside. Sidste års hædersprismodtagere var arkitekt Bjarne Ingels og advokat Jens Paulsen.
Læs mere om konkurrencen på Dreyers Fonds hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig deres nyhedsbrev.

Læs mere om konkurrencen på Dreyers Fonds hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig deres nyhedsbrev.

"En arkitektonisk pavillon" støttes desuden af Statens Kunstfond og Nationalbankens Jubilæumsfond.


Kilde: Arkitekforeningens Lokalledelse og Dreyers Fond

Sidst opdateret d. 22. januar 2014

Kommentarer