Livet i Danmark i 2050

Hvordan ser Danmark ud i 2050? Er flyrejser blevet så dyre at kun de rigeste har råd til at flyve? Er vi blevet 100 % CO2 neutrale? Eller er det andre udfordringer som er blevet prioriteret i stedet? Den 5. november 2014 blev fire mulige scenarier for Danmark anno 2050 præsenteret på konferencen ’DK2050: Fremtidens muligheder – nutidens handlinger’.

DK2050Konference_DanskArkitekturCenter_JulieIngstrup (20).JPGNæsten 200 mennesker fra landets kommuner, arkitekt- og ingeniørvirksomheder, ministerier m.m. var mødt op i Rambølls hovedkvarter i Ørestad for at diskutere Danmark anno 2050 og de fire scenarier, som er blevet udviklet i forbindelse med projektet DK2050. De fire scenarier, udviklet af Damvad og Kairos Futuro i fællesskab med en række kommuner og regioner, beskriver vidt forskellige mulige fremtider for Danmark på vejen mod en grøn omstilling. Dansk Arkitektur Center har drevet og udviklet projektet.

Staten og politikerne spiller en central rolle

Hvis vi skal opnå et 100 % CO2 neutralt samfund, skal staten drive den grønne omstilling. Det er en af konklusionerne i og med at scenariet 'Grøn Stat' er det eneste scenarie, som kan skabe et 100 % CO2 neutralt samfund iflg. den rapport som Rambøll har lavet på baggrund af scenarierne.

'En høj grad af grøn omstilling er en ikke en teknologisk udfordring men afhænger af de politiske prioriteringer.'

Helle Huse, afdelingsleder, Rambøll

I 'Grøn Stat' er det de kollektive værdier, der er i centrum, og der er et stærkt samspil mellem den statslige politik og den grønne teknologiske udvikling. Der er indgået forpligtende klimaaftaler, og krisen med Rusland har fået EU til at gøre sig uafhængige af gas fra Rusland og i stedet satse på vedvarende energi. Den nuværende konflikt med Rusland pga. Ukraine tillægges i det hele taget stor betydning i mange af scenarierne.

DK2050Konference_DanskArkitekturCenter_JulieIngstrup (36).JPG

Lufthavnene lukkes

Taberne i 'Grøn Stat' er til gengæld de små byer, for de prioriteres ikke og må passe sig selv. Og hvis man er glad for at flyve og for sin bil, så tyder dette (og flere andre scenarier) på, at man må indstille sig på at flyve mindre og i højere grad tage kollektiv trafik.

'Hvis teknologien ikke finder løsninger på flytrafikkens emissionsproblemer, så bliver det dyrere at flyve, måske dobbelt så dyrt eller endnu mere.'

Torben Bundgaard Vad, partner og direktør Damvad

Andre udfordringer prioriteres

I den helt anden ende af spektret er scenariet 'Grønne kompromisser'. I modsætning til 'Grøn Stat' er der i dette scenarie kun opnået en 30 % reduktion af CO2. I 'Grønne kompromisser' er der ikke fokus på grøn omstilling men på vækst i staten og de to ting går ikke hånd i hånd. Også internationalt er det de globale kriser og konflikter der fylder i billedet og derfor er det andre udfordringer end de menneskeskabte klimaforandringer der prioriteres.

Imellem de to yderpunkter er der to scenarier - Grøn Guerilla og Grønne netværk. De er begge baseret på en bottom-up, lokal tilgang hvor det er borgerne der leder den grønne omstilling, men hvor der er et fravær af tværnationale beslutninger.

I den efterfølgende debat var der bred enighed om at en kombination af scenarierne - med undtagelse af 'Grønne Kompromisser ' - vil være en fordel, så man både arbejder med en bottom-up og en top-down tilgang.

'En stærk stat er det ideelle, men mens vi venter på det, må vi gribe til guerilla løsninger også.'

Steen Gade, energi- og klimaordfører (SF)

DK2050Konference_DanskArkitekturCenter_JulieIngstrup (34).JPG

VISUALISERING AF FREMTIDEN  

På baggrund af scenarierapporterne har arkitektvirksomhederne We Architecture, SLETH og MUTOPIA forsøgt at visualisere, hvordan Danmark så vil se ud i de forskellige scenarier. Her blev der f.eks. foreslået grønne farme der integrerer mikro-mejerier, energiproduktion og ældrefællesskaber, trafikhubs der kobler trafik, miljø og offentlige funktioner, tangfarme der producerer biogas m.m.

Og hvor er vi så på vej hen lige nu?

'Det er bestemt ikke særligt klar, hvor vi er på vej hen. Men måske der tegner sig lidt en retning i form af 'Grønne Kompromisser' lige nu for risikoen er, at vi ikke har politisk handlekraft til at sætte gang i den grønne omstilling.'

Ulf Boman, partner i Kairos Future

Scenarierne skal danne grundlag for debatten om hvilket Danmark vi ønsker i 2050 og hvilke beslutninger vi skal tage for at nå derhen. Derfor kom adm. direktør for Dansk Arkitektur Center, Kent Martinussen, også med følgende afsluttende opfordring:

'Afsæt syv timer i jeres kalender og sæt jer ned og læs rapporterne. Så kender I dem til bunds og kan gå ud og fortælle om scenarierne og diskutere dem med andre. På den måde håber vi at konferencen her ikke bliver et punktum for DK2050-projektet men et komma.'

Kent Martinussen, adm. direktør Dansk Arkitektur Center.

Se videoen 'DK2050: Fremtidens muligheder - nutidens handlinger'

 

 

SE VIDEOEN FRA KONFERENCEN


  

mere om DK2050

>> Kent Martinussen om DK2050 i P1 Morgen (ca. 43 min. inde i programmet)

>> "Aarhus i 2050: Mønsterby eller blomsterby" i Politiken

>> "Rambøll: Kun behård topstyring kan tøjle danskernes energiforbrug" i Politiken

>> "Grøn guerilla eller grøn stat: se fire bud på en grøn fremtid i Danmark" i Politiken

>> "Er du klar til at droppe bilen?" i Berlingske

>> Baggrund om DK2050

>> Læs de fire DK2050-publikationer

>> Følg @DK2050_DAC på Twitter

Sidst opdateret d. 9. december 2014

Kommentarer