Fremtidens resiliente byer er et samarbejde med naturen

Dansk Arkitektur Center afholdte i starten af februar Symposiet Resilient and Sustainable Cities. Dagen bød på internationale oplæg og debat, der både satte fokus på økonomisk, klimamæssig og social resiliens, herunder hvad politikere, planlæggere og arkitekter skal være opmærksomme på i arbejdet med at sikre et overlevelsesdygtigt samfund.

IMG_8266.JPG

Udgangspunktet for debatten i symposiet 'The Resilient and Sustainable City' og de forskellige oplæg fra både USA, Holland og Danmark var, hvordan man sikrer en langsigtet, robust og helhedsorienteret tilgang til byudvikling og planlægning? Herunder hvordan vi kan tilpasse og forebygge byen og samfundet overfor fremtidens økonomiske, sociale, miljø-, ressource- og klimamæssige udfordringer. Denne artikel samler op på dagens mest fremtrædende diskussioner og løsningsforslag.

Klimaudfordringer som en del af vores kultur

For at imødekomme fremtidens klimaudfordringer og skabe robuste og resiliente byer, er fokus nødt til at være på de bløde værdier, som hvordan vi socialt og kulturelt opfatter naturens kræfter og dennes påvirkning på vores samfund. Mickey Gjerris, professor i bioetik ved Københavns Universitet pointerede, at vi skal søge væk fra opfattelsen om, at kultur og natur er to forskellige elementer, eller at naturen er noget, vi ikke har brug for. Mennesker og natur er to sider af samme sag. Vi skal i samspil med naturen være parat til, ikke bare at modstå og forskanse os mod klimaforandringer, men at lære fra dem. Denne omstilling skal ikke bare ske i byerne, også uden for de urbane metropoler.

Dagens moderator var hollandske Henk Ovink, der nu arbejder for USA's Secretary of Housing and Urban Development / Hurrican Sandy Rebuilding Task Force som Senior Adviser, har tidligere arbejdet med vand som udfordring og ressource - hvilket er en stor del af den hollandske kultur. Han beskrev blandt andet hvordan hollænderne gennem generationer har valgt og lært at leve med de våde naturkræfter i stedet for at bekæmpe vandet.

Langtidsorienteret fokus på byudvikling

Den hollandske succes med at acceptere og leve med vandets kræfter som et positivt bidrag til landets udvikling, kræver dog et noget andet tidsmæssigt fokus, end de fleste kulture evner. I løbet af symposiet var der et stort fokus på, at en mere langtidsorienteret tilgang til planlægning er afgørende i fremtiden. En tilbagevendende diskussion handlede om den manglende politiske indsats på området, der ofte skyldes et alt for kortsigtet fokus på bl.a. økonomi og ressourcer som noget, der kun skal række til den kommende valgperiode. 

Henk Ovink mente at det er svært for mange at forholde sig til klimaets langsigtede forandringer. De udspiller sig så langsomt og i så stor en skala, at hverken politikere, investorer eller befolkninger kan overskue konsekvenserne af dem. Selv de mest synlige og fysiske tegn på klimaets ændringer - naturkatastroferne, er svære at reagere på, særligt hvis det sker for en selv. Hvis man mister sit hjem eller sine kære i en orkan som Sandy, er man ikke klar til, at en genopbygning skal fornye og forandre til det bedre. "People don't want change, they just want to go back" sagde Henk Ovink, da han fortalte om sit arbejde efter Orkanen Sandy, som d. 29. oktober 2012 fejede ind over den nordøstlige del af USA og på kort tid skabte enorme ødelæggelser. Hvis det skal lykkedes at kunne modstå disse kræfter gang på gang, må vi i følge Henk Ovink ikke tro, vi kan forudse fremtiden. Politikere skal ud af deres trygge rammer og blive enige om, at vi vil og skal styre mod en bedre fremtid via et mere langtidsorienteret fokus.

IMG_8285.JPG

Samarbejde mellem discipliner og borgere

Hvis der skal ændres på den kulturelle og politiske tilgang til fremtidens byudvikling, skal det i højere grad ske med et interdisciplinært samarbejde og inddragelsen af borgere. "Det er dem, der lever med udfordringerne til hverdag. De er eksperterne" udtrykte Amy Chester, Managing Director på Rebuild by Design. I løbet af dagen argumenterede flere af talerne for, at de lokale beboere i et samfund skal inddrages, for at skabe en større helhed og flere multifunktionelle lløsninger i byudviklingen. Samtidig kan inddragelsen skabe et lokalt engagement for en resilient fremtid.

Design som metode til at stille spørgsmål

For at inkludere flere forskellige af samfundets aktører i byudvikling og planlægning, argumenterede Henk Ovink for, at resiliens er en proces. Designere hjælper politikere og politikere hjælper designere med at bevæge sig fremad i et lærings- og udviklingsmiljø. Her kan design, i følge arkitekt og partner i Powerhouse Company Charles Bessard, med fordel benyttes som en spørgende instans, der ikke kun former færdige løsninger men også opdager forskellige interesser i lokalsamfundet.

Men selvom design kan hjælpe processen på vej, er det nødvendigt, at især borgere indser, at fremtiden ikke bliver defineret eller realiseret af andre end os selv. Vi må engagere os, for at kunne skabe en bedre og mere resilient fremtid, som kan imødekomme byernes kommende udfordringer. 

'BIG U' - Klimasikring med rekreative formål

Som afslutning på symposiet blev det danske bidrag til konkurrencen og udstillingen 'Rebuild by design' 'BIG U' præsenteret. Det danske arkitektfirma BIG har designet en sikring af Manhatten mod fremtidens voldsomme klima og ekstreme vejrforhold ved hjælp af multifunktionelle aktiviteter, der er skabt ved at bygge kuperede terræner og forhøjede parker op af en forskansende mur. 'BIG U' skal være et indspark mod en mere langtidsorienteret kultur, samt diskussionen om et videre forløb.

De 10 vinderforslag til kystsikringer efter orkanen Sandy i 'Rebuild by design' er udstillet i Dansk Arkitektur Center indtil d. 19. april 2015.

>> Læs mere om udstillingen Rebuild by Design

>> Læs mere om udstillingen Regnen kommer

>> Læs mere om klimatilpasning

Se video-interviews med symposiets oplægsholdere


Amy chester:

Henk Ovink:

Charles Bessard:

 

Sidst opdateret d. 3. marts 2015

Kommentarer