BYG #8 – FREMTIDENS BYGGERI KRÆVER SAMARBEJDE I VERDENSKLASSE

Vi kan spare milliarder af kroner, hvis vi bliver bedre til at samarbejde, og andre lande har allerede gode resultater, så hvorfor gør vi det ikke i Danmark? Samarbejde og strategiske partnerskaber blev diskuteret, da partnerskabet REBUS kom med sine bud på udfordringer og muligheder på fremtidens samarbejde i byggeriet til BYG netværksarrangement #8. Derudover introducerede Temagruppe 2 resultaterne af deres ambitiøse arbejde med grønne forretningsmodeller.

Byg collage

Kan strategiske partnerskaber løse byggeriets udfordringer?
Alle projekter har en økonomisk ramme, en tidsplan og en værdi projektet skal skabe. Det er projektets DNA. Forskellen fra mange andre projekter og byggeprojekter er, at kompleksiteten i byggeprojekter er enormt høj. Det er ofte langvarige projekter, der er mange faser og mange forskellige fagligheder og aktører, som ikke tidligere har arbejdet sammen. Derudover påvirker alle byggeaktører hinandens evne til at levere inden for den økonomiske ramme, den ønskede tidsplan og ikke mindst værdi. Derfor er et tæt samarbejde, tillid og kommunikation mellem aktørerne alfa omega i byggeprojekter. Det er bare sjældent tilfældet, men der er håb for fremtiden. Sådan lød meldingen fra Jacob Berg Johansen, Ph.d.-studerende ved DTU, der arbejder med at skabe en ny samarbejdsmodel for byggeriet i samarbejde med REBUS.

Erfaringer fra Salford City Council i England og SABO i Sverige peger på, at der er kæmpe besparelser på op mod £2,6 mia. at hente ved at indføre anderledes partnerskaber i byggeriet. I Danmark har vi desværre en række barrierer, som hæmmer samarbejde i byggeriet. Jacob Berg Johansen peger særligt på tre punkter:

  1. Mistillid, manglende åbenhed og kommunikation er nogle af de største barrierer i byggeriets samarbejder. Byggeriet er stadig præget af "over-the-wall-tilstande", hvor de forskellige led i byggeriet "kaster" projektet videre fra en fase til en anden uden klar overlevering og kommunikation.
  2. Nye værktøjer bredes ikke ud i branchen, og det nytter ikke noget at udvikle nye værktøjer, hvis kun en del af værdikæden sidder og udvikler det.
  3. Ejerskab, involvering og inddragelse af ledelsen er vigtigt for, at samarbejder lykkes

Jacob arbejder i sin Ph.d. med at løse nogle af disse udfordringer gennem en ny samarbejdsmodel og får løbende input fra praktikere gennem REBUS-partnerskabet. Se mere om Jacobs arbejde i hans præsentation fra BYG #8:

>> Se Jacob Berg Johansens præsentation fra BYG #8

BYG Temagruppe - hvordan skaber vi grønne renoveringer med et kommercielt afsæt? 
Hvordan kan vi tænke det grønne ind i byggeriet, når vi tager udgangspunkt i et kommercielt og økonomisk fokus? Det har været udgangspunktet for BYG Temagruppe 2, der i 2016 har arbejdet med at udvikle nye grønne forretningsmodeller for byggeriet. Til BYG #8 fortalte BYG-medlem Per Stabell Monby, project director hos COWI, om temagruppens arbejde, der har været et forsøg på at vende processen om ved at tænke økonomi som grundlag for bæredygtige renoveringer. Temagruppen har udviklet og testet deres model på en case, der har været stillet til rådighed af Norrporten (nu Castellum), og fortsætter arbejdet i 2017.

Ifølge Per er det netop de økonomiske incitamenter, der er bærende for de bæredygtige renoveringer og nye samarbejder i byggeriet, og her står Danmark netop stærkt med stort potentiale for at indtage en førerposition i branchen. Danmark bør gå forrest ift. samarbejde og bæredygtighed i byggeriet, og skabelsen af kommercielt drevne forretningsmodeller, der går hånd i hånd med miljø og samfundsforhold, og som både øger produktivitet og er bæredygtige.

Resultaterne er meget lovende og modellen ser ud til at blive et godt værktøj til bygherrer og andre, der overvejer grønne investeringer i byggeriet. I 2017 ønsker partnere at arbejde videre med modellen gennem tests og formidle resultaterne ud til hele branchen.

Følg med i BYG-programmet i 2017                
BYG-netværket byder på nye arrangementer i 2017 og er klart med et nyt program i starten af 2017. Hold dig opdateret via BYGs nyhedsbrev eller på hjemmesiden:

>> Tilmeld dig BYGs nyhedsbrev

>> Følg med på BYGs hjemmeside

Sidst opdateret d. 21. december 2016

Kommentarer