Sustainable Build sætter tryk på byggeriets cirkulære økonomi

Cirkulær økonomi er for alvor kommet på den politiske dagsorden, og nu samles 30 virksomheder og organisationer for at accelerere den cirkulære udvikling i byggeriet med innovationsprojektet Sustainable Build.

sustainable build build up2

Foto: Dansk Arkitektur Center

Regeringen har for nylig nedsat et Advisory Board, der skal udarbejde en række målsætninger for, hvordan dansk erhvervsliv kan omstille sig til en mere cirkulær økonomi, samt give anbefalinger til konkrete indsatser, som kan styrke omstillingen, herunder også indsatser som erhvervslivet selv kan iværksætte. Projektet Sustainable Build er et eksempel på en sådan indsats. I alt 30 organisationer og virksomheder er netop gået i gang med projektets andet år, hvor fokus er på cirkulær økonomi, og hvordan vi skaber mere vækst i bæredygtigt byggeri.

"Vi står med nogle klima- og miljøudfordringer, som kun kan løses gennem en bred indsats. Med Sustainable Build samler vi hele byggebranchen under samme tag for at finde nogle gode løsninger inden for bæredygtige materialer og cirkulære byggeprocesser med fokus på ressourceoptimering og genanvendelse. Danske virksomheder kan opnå store gevinster på det internationale marked, hvis de formår, gennem vidensudveksling og innovation, at levere endnu bedre bæredygtige løsninger i fremtiden" Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, der har støttet projektet med 5,6 mio. kroner i kølvandet på Fondens temaindkaldelse om bæredygtig produktion.

Upcycling og recycling

Årets tema er upcycling og recycling, og formålet er, at partnerne skal være med til at styrke den cirkulære økonomi i byggeriet gennem konkrete tiltag. Det gør de ved sammen at finde nye løsninger og hjælpe mindre virksomheder og iværksættere med at komme ind på markedet. Netop cirkulær økonomi har mange øjne rettet mod sig for tiden fra både regeringen, EU og FN, der ser det som en vigtig del af den bæredygtige udvikling. Temaet for Sustainable Build er derfor højst aktuelt med gode muligheder for at rykke noget i byggebranchen, der har en af de største miljøbelastninger i industrien.

"Som investor vil vi gerne skabe byggeri, der giver værdi på lang sigt, som har fokus på energi og sundhed. Byggebranchen er den branche med størst belastning af miljøet, men vi kan ikke drive den bæredygtige udvikling alene. Derfor er samspil og mødet med branchen gennem initiativer som Sustainable Build meget værdifulde for at blive bedre på området. Her lærer vi både virksomheder og samarbejdspartnere at kende og får nogle meget konkrete ideer og input, som vi kan bruge direkte i vores egne udviklingsprojekter. Vi ser frem til at være en driver for bæredygtighed, mens vi samtidig får inspiration og ideer, der kan blive en del af vores fremtidige platform" Marius Møller, ejendomsdirektør hos Pension Danmark, der har  været med i Sustainable Build helt fra starten af.

sustainable build build up3


Foto: Dansk Arkitektur Cener

Tiltag som Sustainable Build skaber bæredygtig udvikling

Sustainable Build er et samarbejde mellem Industriens Fond og Dansk Arkitektur Center, samt Grøn Omstillingsfond og Leaderlab, og samler en bred vifte af byggeriets parter. Både 2/3 arkitekter, bygherrer, producenter og entreprenører, store som små, samles og skaber gennem dialog og intensivt arbejde konkrete, bæredygtige resultater, som branchen kan bruge med det samme. Det er partnerne bag Sustainable Build, som vælger temaer, barrierer og løsninger. I år er fokus på upcycling og recycling, og deltagerne skal finde nye løsninger, der kan hjælpe branchen til at løse udfordringerne i at genbruge materialerne igen og igen i forskellige bygninger. Et af de afgørende områder for mere innovation og cirkulær økonomi i byggeriet er samarbejde på tværs af værdikæden:

"Der er flere barrierer på vej mod en mere bæredygtig og cirkulær byggebranche. Alt fra bygherrer til rådgivere og entreprenører mangler viden og tests til at løse usikkerheden omkring, hvorvidt nye produkter kan holde. Hvordan sikrer vi, at nye produkter har lige så god kvalitet som de produkter, vi kender? Og hvordan får vi eksisterende bæredygtige virksomheder og innovationer ud på markedet? Det er noget af det, som jeg håber, vi kan være med til at skabe et overblik over og få svar på i Sustainable Build" Hanne Juel, leder af Cirkulær  Økonomi Team i Region Midtjylland.

10 grønne innovationer allerede på vej i byggeriet

Potentialerne for Sustainable Build er store og bygger videre på stærke resultater fra sidste år. Her kom branchen frem til nye løsninger og hjalp 10 nye innovationer på vej. Flere af dem har lovende samarbejdsaftaler med projektets partnere, og er godt på vej ud i branchen. Sustainable Build har til formål at skabe mere vækst i det bæredygtige byggeri. Det sker ved at samle virksomheder og organisationer fra hele byggebranchen. Sammen skal de igennem en innovationsproces, der har tre faser. I første fase ser de på udfordringerne for årets tema og vælger, hvad de skal arbejde videre med. I anden fase finder deltagerne løsninger fra iværksættere og virksomheder fra hele verden, som har en bæredygtig idé. I tredje og sidste fase vælger deltagerne de bedste løsninger, som de alle forpligter sig til at hjælpe med at få ud i branchen med viden, støtte eller konkrete samarbejder.

Næste arrangement er Sustainable Build Summit den 26. januar 2017.

Sidst opdateret d. 20. december 2016

Kommentarer