De manges kunst i fokus på arkitekturbiennalen i Venedig

’Art of Many and The Right to Space’ hedder årets danske bidrag. Kuratorerne vil udstille det brede samfundsengagement blandt danske arkitekter.

Art_of_many (2).png

'Art of Many and The Right to Space' hedder årets danske bidrag. Kuratorerne vil udstille det brede samfundsengagement blandt danske arkitekter.

Både store og små arkitektvirksomheder i Danmark fører en daglig kamp for at forbedre vores fysiske rammer, så de holder sammen på samfund og fællesskab. Hvad enten det drejer sig om daginstitutioner, byrum, fængsler eller bofællesskaber, så udfordrer arkitekterne sig selv og deres opdragsgivere til at tage livtag med tidens store udfordringer. Det mener kuratorerne Boris Brorman Jensen og Kristoffer Lindhardt Weiss, der har gennemgået op mod 300 aktuelle arkitektoniske projekter fra ind- og udland for at finde de 130, som nu er valgt til at indgå i den danske pavillon på årets arkitekturbiennale i Venedig.

"Vi har konstateret et meget bredt samfundsengagement i dansk arkitektur lige nu, og det er overraskende for os hvor bredt det egentlig er. Der er spændende eksperimenter i mange forskellige lejre og ikke kun hos de store, velkommunikerende tegnestuer, vi tit hører om. Fronten består ikke af en "one man army", men af mange, der vedvarende udfordrer sig selv og deres omgivelser til ikke bare at løse, men også løfte opgaverne. Derfor har vi valgt at kalde udstillingen for "Art of Many. I betydningen 'de manges kunst', men også 'kunsten at skabe arkitektur af høj kvalitet til de mange'", siger Kristoffer Lindhardt Weiss og Boris Brorman Jensen.

>> Se listen over projekter som er med på udstillingen

Biennale2016_StamersKontor_Fællesportræt.jpg

Boris Brorman Jensen og Kristoffer Lindhardt Weiss skal kuratere det danske bidrage til Arkitekturbiennalen i 2016. Foto: Stamers kontor

Hovedkuratoren for biennalen i Venedig - den chilenske arkitekt Alejandro Aravena - har bedt de enkelte lande udpege arkitekturens frontzoner netop nu. De områder hvor der kæmpes for at skabe øget livskvalitet gennem arkitektur og byudvikling. Forventeligt vil en del biennalebidrag være præget af de store globale udfordringer som flygtningestrømme og hastig urbanisering. I den danske pavillon vil der være fokus på, hvordan danske arkitekter sammen med planlæggere, politikere og bygherrer i hverdagen arbejder for at forny den danske tradition for at tænke og bygge samfund og samfundsinstitutioner med mennesket i centrum. Boris Brorman Jensen og Kristoffer Lindhardt Weiss har identificeret fem gennemgående dagsordener, som de har grupperet de udvalgte projekter indenfor.

>> Se de fem dagsordener

Dagsordenen 'claiming space' rummer projekter, der arbejder med det offentlige rum på nye måder. Ofte på en insisterende måde, hvor byrummene skal rumme mange befolkningsgrupper og funktioner og løse flere udfordringer på én gang. Netop for at understøtte et samfundsmæssigt fællesskab.

"Tiden er ikke præget af optimisme lige nu. Vi står ikke i en guldalder, som vi gjorde i modernismens heyday. Alligevel er der er en vilje blandt arkitekterne til at kaste sig direkte ind i de store problemstillinger, såsom klimasikring og ghettodannelse for bare at nævne et par stykker. Den almene boligsektor er en dansk succes og den danske boligstandard er generelt høj. Men hvordan fastholder vi det høje niveau i en situation med resurseknaphed og nedskæringer? Man kan argumentere for at fælleskabet eroderer og dagsordenen 'claiming space' viser hvordan arkitekterne ikke bare løser den opgave de bliver stillet, de udfordrer den også. Selvom de ikke er blevet bedt om det, så insisterer arkitekterne på at skabe fælles rum, som også er til gavn for dem der ikke betaler. Det er jo arkitekturens frontalangreb på fællesskabets fallit", siger Kristoffer Lindhardt Weiss.

Udstillingen bliver suppleret af en omfattende publikation med interviews og essays, der vil fortolke humanismen i dansk arkitektur og undersøge hvordan de aktuelle strømninger er funderet i og bygger oven på socialdemokratismen, andelsbevægelsen og boligbevægelsens ambitioner om at forme og præge selvstændige individer og sikre lige adgang til billige boliger.

For selvom vi godt kender den danske tradition, så har det været overraskende for kuratorerne, hvor vital - og måske også lidt overset - den er i dag.

"Kvalitetsbegrebet i dansk arkitektur er meget bredt lige nu. Maskinen arbejder hele tiden for at brede rettighederne til rummet ud, men det er meget fragmenteret hvad der foregår, og måske ved arkitekterne og branchen det slet ikke selv. Måske kan de ikke mærke det til hverdag. Udstillingen skal gerne gøres os bevidste om hvad det er som ligger og arbejder nedenunder den daglige, arkitektoniske praksis.", siger Kristoffer Lindhardt Weis.

Selvom kuratorerne er imponerede over det de kalder bundtrækket i dansk arkitektur lige nu - så er det også meget tydeligt for dem, at kampen for fællesskabet og de høje ambitioner ude i arkitektvirksomhederne har sin pris. Når eksempelvis en ung arkitektvirksomhed selv opsøger en opgave ved at præsentere sin vision for et offentligt rum for en kommune og til sidst kommer igennem med det, så kan det være godt for byen, men ikke nødvendigvis for arkitekternes økonomi.

"Der bliver virkelig lagt nogle interessetimer ude på tegnestuerne - og de danske arkitektvirksomheder er ikke gode til at tjene penge og skabe arbejdspladser. Langt dårligere end andre fagligheder faktisk. Og når man får øje på det inde i Finansministeriet, så er det der bliver skåret i uddannelserne, hvilket igen truer fagligheden. Prisen for den her kamp er pisk", slutter Boris Brorman Jensen.

I de kommende måneder vil udstillingen tage form frem til åbningen den 28. maj 2016 i den danske pavillon i Venedig. Udstillingen kan ses frem til den 27. november 2016.

Dansk Arkitektur Center er af Kulturministeriet udpeget som kommissær for det officielle danske bidrag til den 15. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig. Projektet støttes af Realdania, Kulturministeriet, Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur, Dreyers Fond og Ny Carlsbergfondet.

>> Læs mere om hovedtemaet og den 15. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig

Dansk Arkitektur Center er af Kulturministeriet udpeget som kommissær for det officielle danske bidrag til den 15. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig. Projektet støttes af Realdania, Kulturministeriet, Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur, Dreyers Fond og Ny Carlsbergfondet.
 

Besøg arkitekturbiennalen i Venedig med Dansk Arkitektur Center

Rejs med til Venedig den 1. - 3. september for tre dages spændende arkitektur-program. Vi besøger blandt andet arkitekturbiennalen og møder den danske kurator Kristoffer Weiss, som viser rundt.

>> Læs mere om Arkitekturrejse til Venedig

Sidst opdateret d. 1. april 2016

Kommentarer