Håndværk – og designlærere bliver klogere på arkitekturpædagogik

Folkeskolerne indfører i skoleåret 2016-17 faget håndværk og design, som har til formål at modernisere og styrke de håndværksmæssige, kreative samt innovative og entreprenante kompetencer hos eleverne. Etableringen af et nyt fag rummer altid en række udfordringer for skoler og undervisere. Dansk Arkitektur Center, DAC& LEARNING, har i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune fået støtte fra A.P. Møller til at imødegå disse udfordringer gennem afviklingen af kompetenceudviklingsforløbet Arkitekturpædagogik.

Garn materialer

Foto: Dansk Arkitektur Center

En af de store udfordringer i forbindelse med etableringen af håndværk og design er, at det udover at være et nyt fag også indeholder to fag - sløjd og håndarbejde - og her skal to fagkulturer nu fusioneres.

Arkitekturpædagogik - om forløbet

Udviklingsforløbet Arkitekturpædagogik har til formål at styrke undervisernes kompetencer i det nye fag med afsæt i arkitektur og DAC& LEARNINGs erfaringer med undervisning inden for det felt. Faaborg-Midtfyn Kommune afvikler forløbet i skoleåret 2016-17, som en del af en toårig indsats, hvor deltagerne efterfølgende skal arbejde sammen i praksis fællesskaber på skolen og på tværs af kommunens skoler. Desuden vil nogle af deltagerne på grundmodulet i samråd med deres skoleledere udpeges til at følge supplerende moduler på UCL i skoleåret 2017-18 med henblik på at opnå fuld kompetencedækning inden for faget.

Forløbets aktiviteter og undervisningsmaterialer er tilrettelagt i samarbejde med Dansk Arkitektur Center - undervisningstjenesten DAC& LEARNING. DAC& LEARNING har mangeårig erfaring med at tilbyde undervisning i arkitektur i skolen og arbejder ud fra en række principper, som tilsammen definerer en arkitekturpædagogisk tilgang.

HåndværkFra modellering til Minecraft

Projektleder Luise Holm-Rathje ved DAC& LEARNING fungerer som facilitator ved kursets 6 moduler, der både tager udgangspunkt i læreruddannelsens kompetenceområder for faget håndværk og design og folkeskolens formål for faget. Undervisningen forgår ved DAC& LEARNING samt inviterede eksperter inden for arkitekturpædagogik, design, digitale læringsressourcer og innovation.
Her skal bl.a. Malene Abildgaard, arkitekt MAA og projektleder DAC& LEARNING, undervise i 'Formgivning, modellering og materialer' og André Chercka, Minecraft undervisningskonsulent og medstifter af Playbench, undervise i 'Digitale redskaber og formidling'.

Læringen fra Faaborg-Midtfyn Kommune kommer også andre kommuner til gode. I et tæt samarbejde med professionshøjskolen UCL udarbejder DAC& LEARNING en praksisguide om arkitekturpædagogik, der formidler didaktiske muligheder for arkitekturundervisning i håndværk & design. Desuden udarbejdes der en række film, hvor håndværk & design lærere formidler opgaveidéer videre til andre lærere. Man kan også forestille sig, at selve kompetenceudviklingsforløbet gentages til glæde for undervisere i andre kommuner.

Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formaal. Det er udviklet i samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn kommune og Dansk Arkitektur Center, DAC& LEARNING. University College Lillebælt er partner i projektet.

Sidst opdateret d. 29. november 2016

Kommentarer