Ambitionerne er store i The New Urban Agenda

I uge 42 var over 50.000 mennesker samlet i Quito, Ecuador, for at diskutere hvordan vi skal udvikle verdens byer, lige fra Thyborøn til Kuala Lumpur – og DAC var med.

habitat

Målet for mødet var at vedtage en ny global vision om, hvordan man planlægger, opbygger og driver byer ligeligt og bæredygtigt, så de bliver resiliente, klimasikre, inkluderende og til at leve i for alle.

Det er kun tredje gang i historien, at verdens ledere, borgmestre, erhvervsledere, aktivister og andre er samlet for at diskutere og lave en aftale om fremtidens byer. Mødet blev afholdt af FN og hedder Habitat III. Habitat-møderne afholdes hvert 20. År og sætter dagsordenen for byernes udvikling.

Denne gang hedder dagsordnen "The New Urban Agenda". Fokus er på hvordan vi skaber bedre byer for alle og hvordan vi kan realisere FNs bæredygtigheds mål inden 2030. De såkaldte SDG'er.

>> Læs mere om Habitat III

Der er mange problemer i verdens byer nu - men når man så lægger til, at vi vil være omkring 10 milliarder på jorden i 2050 og 70 % af dem vil bo i byer, så er det også på høje tid at stå sammen og gøre noget. Også fra Dansk side. Ordene er mange og fine. Nu skal der tænkes i handling og implementering.

habitat1

Ban Ki-moon: Det kræver handling på alle lag

FN's Generalsekretær Ban Ki-moon åbnede Habitat III med at sige:

"The New Urban Agenda sætter nye standarder, bevæger sig fremad, og er designet til at nytænke, hvordan den hurtigt voksende bybefolkning i verden kan leve mere bæredygtigt."

Ban Ki-moon fortsætter:Dagsordenen kræver handling på alle lag i regeringen, civilsamfundet, erhvervslivet og den private sektor, for at hjælpe og løfte de bredere bæredygtighedsmål (SDGs) rettet mod 2030. Byer er bemærkelsesværdige vækstmotorer, centre for mangfoldighed og knudepunkter for kreativitet, som kun vil få større betydning". Samtidig understregede han, at byområder ekspanderer hurtigt, især i udviklingslandene, og at udvidelsen ofte ikke er planlagt.

"Så det er klart, at omdanne vores verden til det bedre handler om at omdanne vores byer. Det betyder bedre byforvaltning, planlægning og design, og det betyder flere investeringer i tilstrækkelige og billige boliger, kvalitet i infrastruktur og basale ydelser" tilføjede han.

Joan Clos: Byudvikling er et af de store strategiske spørgsmål

Joan Clos, der er administrerende direktør for FN-Habitat, og tidligere borgmester for Barcelona sagde, at en lang række af de seneste globale begivenheder havde gjort byer vigtigere end nogensinde.

"Urbaniseringen er accelereret de sidste 20 år. Vi har opdaget, at urbanisering har et enormt potentiale, men også enorme risici," sagde han og tilføjer, "at byplanlægning og udvikling bevæger sig fremad, og er et af ​​de "store strategiske spørgsmål" i fremtiden

DAC i Quito

Programchef for CITIES programmet i DAC Nikolaj Sveistrup, Dansk Arkitektur Center deltog i Quito og fortæller: "Der var en fantastisk stemning om at verden må står sammen og løse den store udfordring med byer der vokser sig utopiske store. En væsentlig ændring var også at det ikke kun var regeringsrepræsentanter, men især borgmestre for byerne der var klar til at tage ansvar og bidrage til denne utrolig vigtige agenda."

Han fortsætter "Det nye i aftalen er at der er fokus på byer i hele verdenen og ikke kun udviklingslande. Det betyder, at det også skal implementeres i Danmark, selvom vores udfordringer unægtelig er anderledes end i Surabaya, så er der stadig meget der kan gøres for at skabe bedre og inkluderende byer. Et andet perspektiv er, at vi også er dygtige til at skabe løsninger og der derfor også er et markedspotentiale i The New Urban Agenda. Derfor vil vi i den kommende tid sætte fokus på aftalen og hvilke muligheder og ansvar der er for både den offentlige og private sektor." 

DAC med i POP-UP sessioner om Public Life og Placemaking

The International Federation for Housing and Planning (IFHP) var i Quito sat til at lave to POP Up sessioner i en park og her var DAC med.

Nikolaj Sveistrup moderede en international debat om Public Life med deltagere fra Malaysia, USA, Australien, osv. Debatten blev meget urbant illustreret ved at der pludselig var politimotorcykler der kørte gennem pavillonen i parken, skoleklasser der kom forbi og affaldscontainere der blev tømt.

Sin-Pei Tsay, der er direktør i Gehl Institute i New York, lagde vægten på at man skal bygge byerne ud fra et menneskeligt perspektiv. Sin-Pei sagde bl.a. at det er vigtigt at se på de mønstre borgerne har og indarbejde deres bevægelser i planlægningen af byerne, så der fokuseres på menneskene og de behov de har.

Phil Williams, President, Royal Town Planning Institute i Belfast fortalte om at det efter mange år med krig i gaderne betyder at hverken borgere eller myndigheder er vant til at arbejde med det offentlige rum, så det at gentænke funktionerne, helt ned til bænke og opholdssteder. Derfor skal hele forvaltningerne gentænke planlægningen og sætte et nyt fokus i arbejdet med offentlige pladser og dialogen med borgerne.

IFHP, DAC og Novo Nordisk satte også fokus på 'placemaking' og sundhed.

POP-Up sessionen satte fokus på byernes udvikling og vigtigheden af at gøre en indsats for borgernes sundhed. Tanken er, at med en mere aktiv by får man også sundere borgere og færre udgifter til sundhedsvæsenet. Debatten gik bl.a. På hvordan man med få greb kan gøre en by mere sund ved at tænke i transport, fysisk udfordrende byløsninger og mindre luftforurening.

Bo Wesley, Novo Nordisk og Dr. Faith Foreman, City of Houston, (som deltager i Novo Nordisk program Cities Changing Diabetes) lagde vægt på at det er vigtig at planlægge byerne så man understøtter, at folk bevæger sig. Desuden er det vigtigt at man går sammen i partnerskaber for at løse udfordringerne, hvilket også er et af de FN bæredygtighedsmål, som Novo Nordisk arbejder med.

Mr. AW Tuan Kee, direktør i Center for Liveable Cities, Singapore fortalte om hvor vigtigt det er for en by at have en vision at arbejde efter. Det er det der har løftet Singapore fra ingenting til en af verdenens førende byer. Det kræver hårdt arbejde og en fælles indsats lige fra regering til borgere at løfte så stor en opgave. Men de har vist det kan lade sig gøre.

IFHP og DAC vil i den kommende tid sætte fokus på Habitat III gennem flere arrangementer - følg med på dac.dk 

 

Sidst opdateret d. 23. november 2016

Kommentarer