#11: Fremtidens bæredygtige byer og lokalsamfund kræver nye partnerskaber

Den globale udvikling går mod hastigt voksende byer verden over. Globalt set flytter 1,4 mio. mennesker hver uge fra landområder til byerne.

fn_banner

Den globale udvikling, der ses med hastigt voksende byer verden over, skaber store problemer for både landområder og byer i hele verden og ikke mindst et pres for bæredygtige løsninger og samfundsøkonomiske modeller. Danmark har et uforløst potentiale for at bidrage med løsninger på flere af de globale udfordringer.

"Set fra et erhvervs- og eksportmæssigt perspektiv er det en nødvendighed, at Danmark bliver ved at udnytte det strategiske forspring, hvad angår viden om bæredygtige løsninger i de sektorer, der beskæftiger sig med byernes fysiske udvikling og nyanlæg. Væksten kommer ikke fra virksomhederne alene. Vækst og innovation sker i spændingsfeltet mellem byernes efterspørgsel og virksomhedernes udvikling og samspil om løsninger", siger Nikolaj Sveistrup, programchef for CITIES i DAC, og fortsætter:

"Debatten om urbanisering, bæredygtig byudvikling, vækst og eksport er ofte kompleks og fragtmenteret. Med FNs 17 Verdensmål i hånden har offentlige og private aktører på tværs af fag- og sektorskel en unik mulighed for at skærpe samtalen og samarbejdet om at udvikle nye konkurrencedygtige løsninger. Særligt kan FNs Verdensmål #11 med fokus på "bæredygtige byer og lokalsamfund" danne fælles referenceramme om samtalen om udvikling af nye konkurrencedygtige byløsninger." 

FNs 17 verdensmål skal løftes af byerne

FN har inden for de seneste to år bidraget med to afgørende rammeværker for den globale bæredygtige udvikling. I september 2015 vedtog FN's generalforsamling, under ledelse af Mogens Lykketoft, 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling på kloden. 16 indsatsområder og et overordnet 17. mål, der handler om transformative partnerskaber - nødvendigheden i at tænke på tværs og indgå i innovative partnerskaber.

Siden vedtagelsen af de 17 verdensmål er flere og flere virksomheder, kommuner, organisationer og regioner begyndt at tage målene til sig, og enkelte er allerede begyndt at arbejde målrettet med at omsætte dem til konkrete løsninger, produkter og services.

Senest, i oktober 2016, afholdte FN sin Habitat III konference i Quito. Resultatet af Habitat III blev The New Urban Agenda - et 23-siders dokument med 175 konkrete punkter for bedre byer.

>>  Læs mere om vores deltagelse i konferencen

Dansk Arkitektur Center sætter fokus på FNs verdensmål gennem strategiske partnerskaber

Dansk Arkitektur Center vil i løbet af 2017 bidrage til at skærpe partnerdannelsen mellem myndigheder, virksomheder, vidensinstitutioner og borgere med en arrangementsrække, der formidler og debatterer, hvad der driver en bæredygtig byudvikling i Danmark og internationalt.

"Dansk Arkitektur Center ønsker at etablere en kobling mellem udbud og efterspørgsel af byløsninger dvs. en samtænkning af debatten om kommunernes bæredygtige udvikling af byer og landområder og debatten om urbaniseringens vækstpotentialer og virksomhedernes optimale vækstvilkår", fortæller Nikolaj Sveistrup.

Arrangementsrækken skydes i gang i samarbejde med International Federation for Housing and Planning (IFHP) den 30. marts med konferencen "Hvad gør vi med de globale agendaer? En konference om bæredygtig byudvikling, ledelse og løsninger", hvor bl.a. Mogens Lykketoft vil fortælle om visionen for målene, og kommuner og virksomheder vil fortælle, om hvordan de konkret vil handle.

I løbet af 2017 vil flere arrangementer se dagens lys over hele Danmark, hvor Dansk Arkitektur Center sætter fokus på en bæredygtig byudvikling i Danmark og internationalt. 

Sidst opdateret d. 15. februar 2017

Kommentarer