OPEN CALL: cases søges til Sprout Talent Week 2017

Har du brug for et indspark til at udvikle et byområde, skal den lokale skole gentænkes, eller skal hospitalet have en helt ny rolle? Dansk Arkitektur Center (DAC) søger fire aktuelle bygge- eller byplanlægningsudfordringer til dette års Sprout Talent Week, som bliver genstand for innovative løsninger udviklet af talentfulde studerende og unge fagprofessionelle.

TW16 final event

Realdania, Dansk Arkitektur Center og en række partnere søger nu interesserede case-ejere til Sprout Talent Week 2017. Måske det er dig, din virksomhed, din kommune eller en bygherre, du kender? Sprout Talent Week har til formål at inspirere og udvikle vækstlaget i bygge- og byudviklingsbranchen. Tværfagligt samarbejde er i fokus, fordi samarbejde på tværs af værdikæder skaber solide og mere innovative løsninger på fremtidens komplekse udfordringer.

Konkret sker det ved, at DAC, støttet af Realdania, hvert år afholder en faglig, innovativ Talent Week, hvor studerende og yngre professionelle inden for byggeri, byplanlægning og beslægtede fag deltager og udvikler løsninger på aktuelle udfordringer inden for byggeri og byudvikling. 

 • Deltagerne i Sprout Talent Week sammensættes i fire tværfaglige teams, der fungerer som et innovationslab med hver 15-20 deltagere.
 • Hvert innovationslab har en professionel teamleder og et advisory board med faglige eksperter og innovatører fra branchen. Deltagerne står for at udvikle en løsning, teamlederen og advisory boardet sikrer kvalitet og professionel sparring.
 • Innovationslab'et varer fra mandag d. 30. oktober til fredag d. 3. november og foregår on location. Forløbet afsluttes med en final event i København, hvor alle cases og løsninger pitches og tryktestes af en ekspertjury.

>> Læs om sidste års Sprout Talent Week


SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Temaet for dette års Talent Week er sustainable development, som tager afsæt i FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling af kloden. Med Sprout Talent Week tager DAC og en række partnere fat om det danske ansvar for en bæredygtig udvikling af kloden, hvilket sker igennem de fire aktuelle udfordringer, hvortil løsningen har potentiale for at påvirke verdensmålene positivt.

Det kan være vanskeligt at skelne ret fra vrang i den masse af initiativer, der formodentligt skal være med til at løse nogle af de 17 verdensmål: Hjælper det at sortere skrald? Har vi overhovedet klima- og fattigdomsproblemer i Danmark? Ja, er det korte svar.

Mål nr. 14 (livet i vand) handler eksempelvis både om biodiversiteten i verdenshavene, men også om de ca. 100.000 indbyggere i Vestjylland, som vil blive berørte af vandstandsudfordringer i Limfjorden - udfordringer, som på længere sigt truer flere danske byer. Mål nr. 10 (mindre ulighed) er både rettet mod uligheder i verden, men også mod social mobilitet i Danmark, der er stærkt nedadgående, hvilket ses ved at en tredjedel af underklassens børn ikke formår at bryde mønsteret og dermed ender fastlåst i underklassen som voksne.

SDG

Foto: FN

VI SØGER

Case-ejere (virksomheder, kommuner, bygherrer og andre relevante aktører) fra hele landet, der ønsker løsningsforslag på egne komplekse udfordringer. Udfordringerne kan relatere sig til at håndtere sociale, teknologiske og fysiske fremtidssikringer af danske byer og bymiljøer. Hovedkriteriet er, at casen skal være højaktuel, og at deltagernes løsningsforslag har mulighed for at komme i betragtning til implementering i en konkret beslutningsproces. Vi søger case-ejere, der har lyst til at tage ejerskab og være en del af Sprout Talent Week 2017.

SOM CASE-EJER FÅR DU…

 • adgang til et talentfuldt netværk af tværfaglige studerende og nyuddannede fra ind- og udland, som udgør fremtidens arbejdskraft og vidensressource.
 • et advisory board der er skræddersyet til udfordringen og sikrer professionel og løsningsfokuseret sparring. Advisory boardet består af et team af innovationspartnere fra byggeindustrien, af uddannelsespartnere fra forskningsverdenen og af ressourcepartnere med enten lokalt engagement eller strategisk interesse i udfordringen.
 • en international teamleder der designer og faciliterer selve ugen, hvor deltagerne arbejder på løsningsforslaget.
 • en helstøbt løsning til din konkrete udfordring, som efterfølgende kan implementeres.
 • national og lokal mediedækning, afrapportering og formidling af lige præcis jeres case og løsningsforslag. Herunder navn og logo på alt materiale.
 • før-events som formidler og sætter spot på jeres case og implementeringsevent efter selve ugen, hvor lokal presse og borgere inviteres ind til at sætte spot på den reelle implementeringsproces.

Final event TW16 2

Foto: Dansk Arkitektur Center 

SOM CASE-EJER FORPLIGTER DU DIG PÅ AT…

 • rammesætte din udfordring i en specifik og konkret case og dele relevante data med deltagerne.
 • agere vært for et innovationslab på ca. 15-20 deltagere i uge 44 - du skal lægge lokaler til nær case-location, sørge for forplejning og overnatning til deltagerne og sikre adgang til centrale stakeholders, som kan kvalificere deltagernes arbejde med casen.
 • hjælpe DAC med at nedsætte et partnerskab rundt om casen bestående af lokale og nationale partnere med interesse i casen - herunder støtte både ift. timer og økonomi.
 • stille case og tænkekraft til rådighed på et advisory board-møde før sommerferien, hvor casen skæres til, så den kan formidles skarpt til deltagere.
 • stille case og de deltagende fra talentugen til rådighed til en implementeringsevent i november, hvor vi inviterer borgere og andre interesserede ind til at hjælpe med, hvordan den reelle løsning kan implementeres og inspirere andre steder.r

Deadline d. 15. marts 2017 - vil du vide mere eller tilmelde din case, så kontakt projektleder Anne Grave på agr@dac.dk eller +45 2485 7734

>> Download pdf med informationer her (DK)

>> Download pdf med informationer her (UK)

Sidst opdateret d. 11. april 2017

Kommentarer