Folkemøde 2017, dag 1 - Fremtidens byer ER for mennesker

Hvordan vil du leve dit liv i fremtiden? Vil du bo i byen, på Bornholm eller i bofællesskab? Vil du leve bæredygtigt, sundt, og hvor vil du arbejde? Dagens debatter i Dansk Arkitektur Centers telt på Folkemødet satte spot på fremtidens byer og livet omkring.

Folkemøde 2017 dag 1

Folkemøde 2017, Dag 1

Gider du at bo i Købehavn, hvis du skal pendle til Kalundborg hver dag for at komme på arbejde? Og er Københavns bygrænse ved Valby Bakke eller ved kysten til Korsør? Det lyder måske som simple spørgsmål, men de har kæmpe betydning for fremtidens strategiske byudvikling, hvor sammenhængskraften i Danmark var et stærkt tema ved årets første debat.

Marianna Lubanski, fra Copenhagen Capacity, slog takten an ved at understrege, at vi skal droppe tanken om at alt skal ske inden for 20 minutter af Rådhuspladsen. Den livsstil skaber alt for høje boligpriser og gør det svære at tiltrække udenlandske virksomheder, når talentmassen kun vil opholde sig inden for en fem-kilometers radius af Kongens Nytorv. Det vil i sidste ende svække væksten og knække Danmark over i to. Dét vi er gode til i Danmark er at samarbejde. Samarbejde og helhedsløsninger, hvor vi passer på hinanden og på miljøet. Vi har rent drikkevand, ren luft, adgang til uddannelse, vi kan bade i Københavns Havn, og der hersker en generel tryghed og lighed. Det er alle ting, som udlandet misunder os for og ønsker vores hjælp til. Claus Bjørn Billehøj, direktør, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden, fremhævede ligeledes, at fremtidens udfordringer kræver løsninger, hvor vi ikke kun fokuserer på Købehavn, men derimod samarbejde på tværs af hele Danmark, og for Region H, så hele Sjælland - eller såkaldt Greater Copenhagen.

Netop samarbejde var en af de gennemgående løsninger for alle dagens debatter. Eksempelvis i debatten og FNs verdensmål, fremhævede Christian Bason fra DDC at de gode løsninger opstår, når vi bryder siloerne i myndigheder, tænker på tværs af lokalsamfund, og når virksomheder ikke kun tænker i profit. Vi er gode til det, men Christian er i tvivl, om vi er gode nok. Her fremhævede Henrik Seiding fra Rambøll at Danmark har potentialet til at blive et "Bæredygtigheds valley".

To tidligere udenrigsministre, Mogens Lykketoft og Lene Espersen kom dog med en opsang. Vi har travlt, hvis vi skal leve op til FNs verdensmål, og vi har alle et ansvar - også den enkelte borger. Eksempelvis ville det være umuligt at komme rundt i København, hvis ikke op mod 40 % valgte cyklen hver dag. Men det gælder også virksomhederne, og ikke mindst politikerne. De skal nemlig give bedre rammevilkår, for at virksomheder skal kunne omstille sig uden unødige barrierer. Det kan ske ved fx at beskatte ressourceforbruget frem for indkomsten. Eller hvad med at Finansministeriet begyndte at udregne dynamiske effekter for sammenhængskraft og rent drikkevand, i stedet for skattelettelser?

Ansvaret for den grønne omstilling kom også op i den afsluttende debat om bæredygtigt byggeri. Her nævnte flere af paneldeltagerne, at arkitektur og byggeri i fremtiden skal skabe rammerne for en mere bæredygtig adfærd. Søren Meyer fra Grundejernes investeringsfond nævnte fx, at vi borgere kører i biler, har havegrill og køber kaffe i aluminiumskapsler og ingefærshots i små plastikflasker. Kan arkitekturen og byggeriet være med til at skabe fællesskaber, hvor vi deler mere og forbruger mere, så kan vi skabe en kæmpe effekt?

Kort sagt er meldingen fra dagens debatter, at fremtidens byer skal samarbejde på tværs af forvaltninger og virksomheder. Det handler om helhedsløsninger, hvor miljøet, mennesker og vækst går hånd i hånd. Vi har alle et ansvar, så tag din cykel, del din havegrill med naboen og giv et lift til din kollega. På den måde er vi alle medskaber af en bæredygtig fremtid. 

Sidst opdateret d. 16. juni 2017

Kommentarer