Visionen om den sociale by er global

Byer har altid tiltrukket nye ideer, tanker og drømme. Forskellen er at det nye nu kommer fra – og spredes til - hele verden, skriver Henrik Valeur, kreativ leder af UiD fra Shanghai.

HV84x84sh

Af Henrik Valeur

Henrik Valeur er kreativ leder af UiD og kurator for CO-EVOLUTION. Han har boet og arbejdet som arkitekt i Barcelona, København, Los Angeles, Rotterdam og er pt. bosat i Shanghai.Byer har altid tiltrukket nye ideer, tanker og drømme. Forskellen er at det nye nu kommer fra – og spredes til - hele verden. Og at det sker hurtigere, meget hurtigere!

Visionen om den socialt bæredygtige by
En af de visioner som de fleste byer deler i dag, er visionen om den socialt bæredygtige by. Hvorfor er denne vision så udbredt?

Det er den fordi det er mennesker som skaber ideer, tanker og drømme. Og det er mennesker som videregiver og modtager dem. Den by som har flest mennesker med flest relationer til de fleste andre mennesker, er også den by som har adgang til de fleste ideer, tanker og drømme.

Mht. at tiltrække viden, investeringer og begivenheder er Shanghai for øjeblikket en af de mest succesfulde byer i verden. Det er en gigantisk maskine fyldt med de nyeste teknologier og den mest avancerede forskning; et sted hvor nye monumenter for en boomende økonomi skyder op overalt, og hvor forberedelserne til den kommende verdensudstilling er i fuld sving.

China134x134Dette gør Shanghai til en ekstrem dynamisk by, men det er ikke nødvendigvis en udvikling som på længere sigt er bæredygtig, for det er de færreste som flytter til Shanghai fordi det er et godt sted at leve. De flytter dertil fordi der er muligheder og udfordringer – og de fleste flytter hurtigt væk igen.

Derfor er det afgørende for Shanghai, som for så mange andre byer, at udvikle dets bløde infrastrukturer, indbyggernes livskvalitet og bymiljøets diversitet.

Hvad er en socialt bæredygtig by?
En definition af den socialt bæredygtige by kunne være: en by hvor alle har mulighed for at udvikle og udfolde sine individuelle potentialer, med hensyntagen til og respekt for alle andre.

En sådan by tilbyder gode job- og uddannelsesmuligheder, gode bolig- og arbejdsforhold, gode rekreative udfoldelsesmuligheder, sikkerhed, sundhed og pleje, lige rettigheder, muligheder og indflydelse. Dermed giver den sine indbyggere overskud til kreativitet og spontanitet. Og fordi den er åben overfor forandringer og for at optage nye impulser, både indefra og udefra, giver den også muligheder for at udfolde denne kreativitet og spontanitet.

Den socialt bæredygtige by er ikke en perfekt by, men en by som åbner sig.

Hvordan skaber man en socialt bæredygtig by?
Man kan bygge maskiner og monumenter, og man kan udvikle overordnede strategier og helhedsplaner, men man kan ikke skabe en social bæredygtig by alene med store ord og visioner.

Der er brug for både bottom-up og top-down processer. For arkitekter handler det om at udvikle nye metoder og redskaber, som gør det muligt at involvere mange forskellige interessenter og eksperter mere direkte i planlægnings- og realiseringsprocesserne og at give brugerne mere medbestemmelse og ejerskab. Og at gøre det på en måde så man opnår resultater, som er mere end summen af de enkelte interesser og ekspertiser.

Hvad er arkitektens rolle?
Arkitekter har en meget vigtig rolle at spille i udviklingen af en socialt bæredygtig by fordi det er dem som kan – eller burde kunne - skabe forbindelsen mellem de hårde og de bløde infrastrukturer, mellem de tekniske løsninger og de kreative muligheder.

Arkitekter kan ikke skabe en social bæredygtig by, men de kan skabe plads til en mangfoldighed af kulturer og individuelle livsstile og muligheder for at det nye, anderledes og ukendte kan udfolde sig.

Alle foto: UiD

Sidst opdateret d. 21. januar 2014