I begyndelsen var leret

Arkitekt Jesper Holm og billedhugger Bjørn Nørgaard arbejdede tæt sammen om udformningen af Bispebjerg Bakke, og den fælles arbejdsproces betød nye muligheder for arkitekturen, mener de begge.

Arkitekt Jesper Holm og billedhugger Bjørn Nørgaard arbejdede tæt sammen om udformningen af boligbyggeriet Bispebjerg Bakke, der stod færdigt i København i 2006. Den fælles arbejdsproces betød nye muligheder for arkitekturen, mener de begge. Også kunsthistoriker Marie Vinther, der har skrevet magisterekonferensen ”Drømmen er et smukt hus – en analyse af arkitekturprojektet Bispebjerg Bakke”, mener at samarbejdet har været forbilledligt.

bispebjerg_bjørnnoergaard_134x134.jpg

Billedhugger Bjørn Nørgaard: ”Vi har en tendens til at lægge vægt på økonomiske og rationelle værdier og glemme de æstetiske, når vi bygger. Nogle mener, at den diskussion er afsluttet. At det ikke længere giver mening, at en eller anden kvajpande sidder og bruger tid på at tegne et anderledes tag. Holdningen er, at det billigste tag også er det smukkeste tag. Men jeg mener, at det skønne og inspirerende er afgørende for den måde, vi udformer vores omgivelser på. Bispebjerg Bakke er en del af hele den diskussion”.

”Jeg tænkte huset som en helhed. Det gør en billedhugger. Derfor modellerede vi også huset i ler. Problemet med megen arkitektur er, at husene aldrig er tænkt som én stor form, men som løsrevne elementer”. 

bispebjerg_jesperholm_134x134.jpg

Arkitekt Jesper Holm: ”En af grundene til, at vi ser så få samarbejder mellem kunstnere og arkitekter er, at arkitekter har svært ved at acceptere, at andre bestemmer”.

”Som arkitekter er vi meget prægede af den byggebranche, vi er en del af, og der er en tendens til at tænke entreprenøragtigt. Men det har været meget anderledes at arbejde sammen med Bjørn - en helt anden oplevelse og inspiration”.  

”Bispebjerg Bakke skiller sig fuldstændig ud fra andet dansk boligbyggeri. Den organiske form er meget anderledes, og det er tydeligt, at der har været en kunstner med fra første dag. Vi er vant til kassearkitektur herhjemme – groft sagt er de fleste boligbyggerier i dag en kasse med et fladt tag”.

Kunsthistoriker Marie Vinther: ”Samarbejdet mellem Bjørn Nørgaard og Jesper Holm har været organisk på den måde, at de hver især har bygget videre på den andens ideer.”

”Min analyse viser, at både Bjørn Nørgaard og Jesper Holm er gået meget åbent til opgaven. På de tidlige skitser, som jeg gennemgår i min afhandling, kan man se, at Nørgaard og Holm begge var villige til at indgå kompromisser for at finde den bedste løsning. Ingen af dem var nået frem til dette byggeri uden den anden. Byggeriets overordnede formgivning er derfor et resultat af samarbejdet mellem dem”.

”Det er jo ikke noget nyt, at kunstnere bliver inddraget i arkitekturprojekter, men det spændende her er, at Bjørn Nørgaard har været med helt fra starten – ja han har sågar været med til at fostre ideen til projektet. Ofte bliver billedkunst brugt som applikation på noget, der allerede er skabt – en skulptur bliver placeret foran et indgangsparti eller et maleri bliver hængt op i en aula. Bispebjerg Bakke kan forhåbentlig – med en anderledes, skulpturel arkitektur, som folk bliver glade for – bane vejen for nye, berigende samarbejder mellem kunstnere på den ene side og en byggesags mange aktører på den anden side”, siger Marie Winther.

Citaterne er fra bogen ”Bispebjerg Bakke – historien om slangen på Bispebjerg”, der er skrevet af journalist Signe Cain og udgives af Realea A/S, ejendomsselskabet for udvikling og bevaring, i sensommeren 2007. Billederne er venligst udlånt af Realea.

Fotograf: Jakob Bekker-Hansen

Læs mere her:
Bjørn Nørgaards hjemmeside
Boldsen & Holms hjemmeside

Se film om projektet hos Copenhagen X

Realdanias beskrivelse af projektet

Sidst opdateret d. 21. januar 2014