Nyt netværk samler byggebranchen

En række toneangivende aktører fra hele byggeriets værdikæde er gået med i et nyt netværk drevet af Dansk Arkitektur Center. Sammen skal de skabe innovation og skubbe byggebranchen længere frem på den samfundsmæssige scene.

2014_buildinggreen_workshop5-web.jpg 

Ingeniører, entreprenører, arkitekter, materialeproducenter og udviklingskonsulenter mødes i det nye BYG netværk, som afholder sit første netværksmøde d. 25. februar. NCC, COWI, Unicon og Bips er således gået med i BYG netværkets styregruppe og skal være med til at præge udviklingen af netværket.

Byggebranchen spiller en afgørende rolle i samfundet - både økonomisk, miljømæssigt og socialt. Men der er brug for at branchen går fra at være reaktiv til at være proaktiv, til selv at tage ansvar for en bæredygtig udvikling af fremtidens byggeri og derved t påvirke samfundet i en positiv retning. Her er det helt nødvendigt at mødes på tværs af branchen.

Martin Manthorpe, udviklingsdirektør NCC

Faglige arrangementer og mindre, lukkede grupper

Netværket består af et fælles spor, som udgøres af en række faglige arrangementer og debatter - f.eks. om bæredygtig præfabrikation og bæredygtige byggematerialer - med førende forskere og praktikere på området. Derudover får medlemmerne mulighed for at oprette mindre, lukkede og mere fasttømrede netværksgrupper om specifikke emner og udfordringer. Den viden som deles og opbygges i de mindre grupper, vil siden hen blive ført tilbage i det fælles spor og komme alle medlemmer til gode. 

BYG netværket favner fagfolk fra hele byggebranchen og vi tror på at det er i denne befrugtning på tværs af de traditionelle siloer at perspektiv, innovation og udvikling finder sted.

Nikolaj Bjerngaard, salgs- og marketingdirektør, Unicon.

Indflydelse på rammevilkår

Læringerne fra netværket vil også blive bragt videre på anden vis. Dansk Arkitektur Center baserer sig på et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og Staten, der er repræsenteret ved Erhvervs- og Vækstministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet og Klima-Energi- og Bygningsministeriet. Det vil således være muligt for netværksgrupperne at udarbejde anbefalinger til forandringer af de politiske rammevilkår på specifikke områder, som Dansk Arkitektur Center så vil præsentere for de relevante ministerier og styrelser.

På den måde adskiller BYG netværket sig fra andre netværk, i og med at der er en unik mulighed for at påvirke de politiske rammer.

CITATER TIL FRIT BRUG

Der findes allerede mange forskellige netværk i byggebranchen, men Dansk Arkitektur Center er toneangivende i branchen og derfor den rette til at huse et netværk, der samler byggeriet på tværs. Vi håber, at mange vil være med til sammen med os at sætte det i søen.
Torben Klitgaard, adm. direktør, Bips.

Vi går ind i BYG netværket, fordi vi ønsker at koble den specialiserede byggefaglige viden, som vi har, med en bredere tilgang. Vi tror på, at de to tilgange kan inspirere hinanden. Bips kan som del af BYG netværket byde ind med et fokus på strukturering af data fra hele byggeriets livscyklus, hvilket er vigtig ikke mindst, når vi taler innovation, for ellers bliver det meget dyrt at innovere, hvis vi ikke gør det på baggrund af data. 
Torben Klitgaard, adm. direktør, Bips.

Vi har valgt at træde ind i BYG netværket fordi vi gerne være med til at påvirke udviklingen i byggebranchen i en positiv retning. i COWI byggeri har vi kompetencer inden for bl.a. bæredygtighed, højhuse og Value Engineering som vi gerne vil bidrage med til netværket. Vi tror netværket giver muligheder for at styrke samarbejdet mellem byggeriets parter, og ser netværket som en mulighed for at starte nye samarbejder op.
Ervin N. Haukrogh, Vice President, COWI A/S.

Byggebranchen har gennem flere år udtrykt et håb og ønske om et tættere samarbejde på tværs af faglighed - for alvor at få kickstartet denne proces ser jeg som en af byggebranchens største udfordringer.
Nikolaj Bjerngaard, salgs- og marketingdirektør, Unicon.

Vi vil gerne være med til at præge fremtiden byggeri og samtidig tage ved lære af andre fagfolk fra branchen som vi til dagligt ikke har lejlighed til at omgås.
Nikolaj Bjerngaard, salgs- og marketingdirektør, Unicon.

Baggrund

Om partnerskabet:

NCC

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på DKK 48 milliarder og 18.500 ansatte. Virksomhedens vision er at forny branchen og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. Med Norden som hjemmemarked dækker NCC hele værdikæden. NCC udvikler og bygger boliger, erhvervsejendomme, industribygninger og offentlige bygninger, veje og anlæg samt anden infrastruktur. NCC tilbyder også råstoffer og materialer til byggeri og udfører belægnings- og vejservice.

COWI

COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger. Der ligger mere end 80 års historie bag det COWI, vi kender i dag. Det hele begynder med en ung ingeniør, der i en lille lejlighed på Vesterbro projekterer nordens største danserestaurant og tager de første skridt hen imod en international virksomhed.

Unicon

Unicon skaber pladsstøbt beton, der på mange måder er forud for sin tid. Ikke bare kan det give form til arkitekternes avancerede idéer og 3D modeller. Det er også i konstant udvikling mht. overflader og farver, så nytænkningen er en del af selve materialet. Unicon fokuserer på at gøre arbejdet med beton enklere i dagligdagen for både større og mindre kunder. Dels ved konstant at udvikle nye teknikker og produktkvaliteter, dels ved at sætte helt nye standarder inden for håndtering og arbejdsmiljø.

Bips

Bips er en medlemsdrevet, non profit forening, der arbejder for byggebranchens virksomheder. Bips er en forkortelse af byggeri - informationsteknologi - produktivitet - samarbejde og er det fælles udviklings- og digitale værktøjsforum for byggeri og anlæg, derved supporterer bips medlemsvirksomhederne og deres medarbejdere med standarder og værktøjer til det daglige arbejde og i deres samarbejde gennem byggeriets processer. 

Om Dansk Arkitektur Center

Dansk Arkitektur Center (DAC) er Danmarks nationale center for udvikling og formidling af viden om arkitektur, byggeri og byudvikling. DACs formål er at skabe bred interesse for arkitektur, by- og landskabsudvikling samt at være platform for netværksskabende aktiviteter, debat og videndeling, der baner vej for ny innovation og bæredygtig udvikling på tværs af byggebranchen.

Om BYG netværket

Alle virksomheder i byggebranchen kan melde sig ind i BYG netværket. Derefter har alle medarbejdere i virksomheden mulighed for at deltage i 3-4 fælles arrangementer om året.

Desuden får man:

  • Forhåndsorientering - og mulighed for at tilmelde sig først - til alle Dansk Arkitektur Centers arrangementer rettet mod byggebranchen
  • 30 % rabat på deltagelse i de arrangementer rettet mod byggebranchen som har deltagerbetaling
  • Nyhedsbrev om Dansk Arkitektur Centers aktiviteter rettet mod byggebranchen
  • Gratis adgang til Dansk Arkitektur Centers udstillinger
  • 12 % rabat på møder i Dansk Arkitektur Centers mødecenter
  • 12 % rabat i Dansk Arkitektur Centers boghandel

Medlemsskab af temagrupperne er personrelateret og koster ikke ekstra, når ens virksomhed er medlem af netværket. Der lanceres efter planen 3 temagrupper inden sommeren 2015. Medlemmer af tema-grupperne får:

  • Deltagelse i 4 møder årligt sammen med 15-20 andre udvalgte personer fra hele byggeriets værdikæde, der alle har interesse i et særligt tema, f.eks. bæredygtige byggematerialer
  • Inspirationsoplæg på hvert møde fra relevante kompetencefolk
  • Faciliteret netværksproces, hvor oplæg og tema debatteres på tværs af brancher

Læs mere på www.dac.dk/byg

>> Læs mere om første netværksarrangement d. 25. februar

BYG netværket drives af Dansk Arkitektur Center i partnerskab med NCC, BIPS, COWI og UNICON. Udviklingen af BYG netværket er støttet af Realdania.

For yderligere information kontakt:

Kommunikationsmedarbejder, Kristina Neel Jakobsen

Mobil     +45 2365 4045, E-mail knj@dac.dk

5. februar 2015 / Af Mathias Eckersberg

Sidst opdateret d. 10. februar 2015