Danske arkitekter skaber kvalitet til de mange

Udstillingen ’Art of Many and The Right to Space’ er det danske bidrag til årets arkitekturbiennale i Venedig. Udstillingen viser, hvordan danske arkitekter insisterer på at skabe arkitektur af høj kvalitet, der kommer fællesskabet til gode og ikke kun gavner de udvalgte få. Udstillingen rummer ikke bare én dansk arkitekts virke, men derimod flere end 70 arkitektvirksomheder, der tilsammen viser det brede samfundsengagement og den humanistiske tilgang, som er kendetegnende for dansk arkitektur.

Biennale2016Call_1_MarieJoensen_640x474

Event I forbindelse med lanceringen af det danske bidrag til biennalen. Foto: Marie Joensen

Hovedkuratoren for Biennalen i Venedig - den chilenske arkitekt Alejandro Aravena - har bedt de enkelte lande udpege arkitekturens frontzoner netop nu. I den danske pavillon vil dette tema komme til udtryk i en fortælling om, hvordan danske arkitekter, sammen med planlæggere, politikere og bygherrer i deres daglige arbejde fornyr den danske tradition for at tænke og bygge samfund og samfundsinstitutioner med mennesket i centrum.

"Jeg synes, det er en vigtig pointe, at vi i Danmark har så mange talenter inden for arkitekturen, at vi kan vise kvalitetsarbejde fra flere end 70 arkitektvirksomheder. Det vidner om en stor bredde i dansk arkitektur, der forudsætter høj kvalitet i hele byggeriets værdikæde, og et frugtbart samarbejde mellem arkitekter, håndværkere og bygherre. Det danske bud på "frontzonen" er spændende, fordi det i en tid med mange store og globale udfordringer, sætter fokus på arkitekturens bidrag til menneskers frie liv i et åbent og demokratisk samfund," siger Bertel Haarder, Kultur- og kirkeminister.

Realdanias filantropidirektør, Anne Skovbro, siger:"Jeg håber, det danske Biennale-bidrag kan være med til at vise ude i verden, at danske byplanlæggere og arkitekter kan noget helt særligt. Når vi sætter mennesket i centrum, lægger vi nemlig samtidig en vigtigt grundsten til at skabe bæredygtige byer og bygninger. Det er noget, der efterspørges globalt i en tid med kraftig urbanisering. Herhjemme bliver der heldigvis også mulighed for at opleve udstillingen, når den efter Biennalen kommer til Danmark i begyndelsen af 2017."

De flere end 130 projekter i udstillingen er eksempler på, at der ikke bare skabes arkitektoniske fyrtårne og prestigeprojekter til de få og en standardiseret og masseproduceret bygningsmasse for de mange. Tværtimod arbejder danske arkitekter med at skabe byrum, hospitaler, almene boliger, uddannelsesinstitutioner, børnehaver, arbejdspladser etc., som kommer fællesskabet til gode og skaber nye rumlige fortolkninger af det danske demokrati og samfund.

"Danske arkitekter klarer sig rigtig godt på den internationale scene. Det er blandt andet takket være vores humanistiske tilgang til arkitektur, der bygger videre på danske strømninger som andelsbevægelsen, foreningslivet og boligbevægelsens ambitioner om billige boliger til de mange. Samtidig har vi en stærk konkurrencetradition, der fremmer det bedste i alle projekter. Det er derfor en stor fornøjelse at kunne vise en udstilling, der viser så højt et niveau blandt så mange danske arkitekter, der alle kommer med højaktuelle svar på nogle af de helt centrale udfordringer, som verdens storbyer står overfor",siger Kim Herforth Nielsen, formand for Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur.

"Med denne udstilling vil vi gerne vise, at de danske arkitekter hver dag og hele tiden tager en masse små kampe for at hæve barren for god arkitektur og dermed øger livskvaliteten for den brede, danske befolkning. Det gør de ved konstant at udfordre sig selv og omgivelserne og ved ikke bare at løse, men løfte opgaverne. I Danmark udmærker arkitekterne sig ved at insistere på at udvide rammerne for, hvad der kan lade sig gøre i næsten hvert eneste projekt - og det er den danske front,"  siger arkitekt Boris Brorman Jensen og filosof Kristoffer Lindhardt Weiss, som sammen har kurateret udstillingen og udvalgt de mange projekter.

Humanismens paradokser

Nutidens arkitekter står over for en række udfordringer; klimaforandringer, fællesskabets trange vilkår og ghettoisering. De er tvunget til at forholde sig til, hvordan man kan opretholde det høje niveau i en situation med ressourceknaphed og nedskæringer. Samtidig rummer humanismen nogle indbyggede paradokser og konflikter:

"Humanismen er fantastisk på papiret, men den kan også være svær - ja nogle gange helt umulig at føre ud i livet. Når arkitekterne fx skaber attraktive byrum, så stiger priserne samtidig på de boliger, der ligger rundt om. Og på den måde bliver middelklassen efterhånden skubbet ud af byerne, fordi de ikke har råd til at bo der længere. De problematikker handler om retten til rum - og de er en del af en tværfaglig diskussion for hele byggeriets værdikæde. En diskussion, vi håber, udstillingen kan være platform for."  siger Kent Martinussen, administrerende direktør i Dansk Arkitektur Center og kommissær for det danske Biennale bidrag.

Et wunderkammer

Udstillingens ene hovedrum har titlen 'The Right to Space'. Her møder publikum en videoinstallation med professor Jan Gehl. Gehls arbejde gennem 50 år som kritiker og fortaler for hensynet til mennesket i arkitekturen er omdrejningspunkt for en diskussion af retten til byens rum. Jan Gehl har været med til at sætte humanismen på dagsordenen også uden for Danmark med projekter som Times Square i New York, Market Street i San Francisco samt byudviklingsprojekter i bl.a. Mexico City og Sao Paulo.

Det andet hovedrum rummer et stort wunderkammer med over 130 modeller, der fylder hele rummet, fra gulv til loft i et tæt stilladssystem, som man bevæger sig igennem. De mange forskelligartede modeller med deres vidt forskellige materialitet vil skabe en overvældende og inspirerende oplevelse af mangfoldigheden i dansk arkitektur lige nu.

Dansk Arkitektur Center er af Kulturministeriet udpeget som kommissær for det officielle danske bidrag til den 15. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig. Projektet støttes af Realdania, Kulturministeriet, Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur, Dreyers Fond og Ny Carlsberg Fonden.

Det officielle danske bidrag 'Art of Many and The Right to Space' er kurateret af Boris Brorman Jensen og Kristoffer Lindhardt Weiss.

Udstillingen er udviklet i tæt samarbejde med Statens Kunstfonds Legat- og projektstøtteudvalg for Arkitektur.

Deltag i den officielle åbning

Alle journalister inviteres til at deltage i den officielle åbning af den danske pavillon: Fredag d. 27. maj kl. 12.30 i Giardini di Castello. Mød Kulturminister Bertel Haarder, kommissær for den danske pavillon og CEO for Dansk Arkitektur Center, Kent Martinussen, samt kuratorerne afThe Art of Many and The Right to Spacearkitekt Boris Brorman Jensen og filosof Kristoffer Lindhardt Weiss.

Inden åbningen debatterer blandt andre arkitekt og professor Jan Gehl og Arkitekt Bjarke Ingels under overskriften The Right to Space fra kl 11.00

Bemærk at deltagelse i åbningen kræver akkreditering.

Program

Torsdag d. 26. maj

Torsdag inviterer den danske pavillon udstillere fra andre lande til at diskutere kuratorernes fem dagsordener. Hvad betyder de danske dagsordener i en global kontekst?

10-10.45: Dialog - Exit Utopia
Mød bl.a. Signe Kongebro (Henning Larsen Architects), Søren Leth (SLETH) og Svante Lindenburg (Golden Days)

11-11.45: Dialog- Designing Life
Mød bl.a. Kim Herforth (3XN), Lene Espersen (Danske Ark) og Alejandro Sanchez Galvez (editor Arquine magazine, Mexico)

12-12.45: Dialog - Claiming Space
Mød bl.a. Helle Søholt (Gehl Architects)

14-14.45: Dialog - Beyond Luxury
Mød bl.a. Søren Rasmussen (ONV) og Anupama Kundoo (arkitekt, Indien - udstiller på hovedudstillingen)

15-15.45: Dialog- Pro Community
Mød bl.a. Anne Skovbro (Realdania) og Louis Becker (Henning Larsen Architects) 

Fredag d. 27. maj

11.00: Åbningsdebat - The Right to Space
Mød bl.a. Jan Gehl (Gehl Architects) og Bjarke Ingels (BIG architects)

12.30: Åbning af den danske pavillon
Mød Kulturminister Bertel Haarder, kommissær for den danske pavillon og CEO for Dansk Arkitektur Center, Kent Martinussen, samt kuratorerne afThe Art of Many and The Right to Spacearkitekt Boris Brorman Jensen og filosof Kristoffer Lindhardt Weiss.

PresseBILLEDER

Se og hent pressebilleder i høj opløsning nederst på siden - se nu

Arkitekturrejse og studietur

Dansk Arkitektur Center tilbyder en faglig studietur (for arkitekter, planlæggere m.m.) samt en arkitekturrejse for alle til Venedig Biennalen d. 1.-3. september. Her kommer man bag om biennalen og bliver bl.a. vist rundt af medkurator Kristoffer Weiss.

Udstillingens 5 dagsordner

Kuratorernes statement udfoldes i fem gennemgående dagsordener, og alle udvalgte projekter knytter sig til en dagsorden. 

 • Beyond Luxury
  Velstand og forbrug er tæt forbundet og er med til at udpine vores begrænsede ressourcer. Arkitekturen må omdefinere luksus for at sikre livskvalitet i det 21. århundrede.
 • Designing Life
  At forme menneskelig adfærd er en del af arkitekturens DNA. Fra tætbefolkede byer til børnehaver bør arkitekter og planlæggere udforske, hvordan arkitektur påvirker vores liv. 
 • Claiming Space
  Generøse offentlige rum er ikke ekstravagante. At skabe plads til offentligt liv, hvor der ikke er noget, handler om at sætte mennesker først og forfølge idealet om et åbent samfund. 
 • Exit Utopia
  Modernismens ideologi stræbte efter fuld kontrol over både samfund og natur. Det slog fejl. I dag formes fremtiden af nye alliancer mellem mennesker, byggeri og natur.
 • Pro Community
  Når mennesker organiserer sig og kræver indflydelse, sætter de verden i bevægelse. Fremtiden formes af stærke fællesskaber.

Fakta om La Biennale di Venezia

 • Er verdens største internationale arkitekturbegivenhed - med mere end 60 pavilloner
 • Finder sted fra d. 28. maj - 27. november 2016 i Venedig
 • Den første officielle arkitekturbiennale i Venedig blev afholdt i 1980
 • Temaet for dette års biennale er 'Reporting from the Front'
 • Kurator for Biennalen er den chilenske arkitekt Alejandro Aravena
 • På biennalen uddeles 'Den Gyldne Løve' inden for en række af kategorier bl.a. 'Lifetime Achievement', 'Best National Participant', 'Best Urban Project' m.m.
 • Læs mere om La Biennale di Venezia

FAKTA OM DEN DANSKE PAVILLION

 • Dansk Arkitektur Center er af Kulturministeriet udpeget som kommissær for det officielle danske bidrag til den 15. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig
 • Udstillingen til den danske pavillon har titlen 'Art of Many and The Right to Space'
 • Kristoffer Lindhardt Weiss og Boris Brorman Jensen er udpeget som kuratorer af udstillingen
 • Den danske pavillon er en af arkitekturbiennalens mest velbesøgte pavilloner. I 2014 blev udstillingen i den danske pavillon set af flere end 120.000 gæster

>> Læs mere om udstillingen samt interview med kuratorerne

PRESSEKONTAKT

For spørgsmål til kommunikation og presse, interviews m.m.:
Kristina Neel, projektleder - kommunikation
E-mail: knj@dac.dk
Telefon: +45 2365 4045  

PRESSEBILLEDER 

Klik på billederne for at se og hente dem i en højere opløsning.

>> Download flere fotos her.

Casas Melhoradas.jpg

Casas Melhoradas, affordable housing in Maputo - Jørgen Eskemose & Johan Mottelson
Casas Melhoradas is a Danish housing project that aims to improve the physical living conditions of low-income groups in Maputo, the capital of Mozambique. The project develops strategies for raising the housing standards and erecting prototypes of rented accommodation that are affordable to some of the world's poorest communities.

Center-for-Renhold,-Copenhagen.jpg

Center for Renhold, Copenhagen - Polyform architecs, Photographer: Ty Strange
Ressource awareness and socialization processes are interrelated. POLYFORM's Cleaning Facilities Centre establishes a permanent and stylish base for municipal sanitation workers right in the middle of one of Copenhagen's prominent urban spaces. The first of its kind in Denmark.

Hospice Djursland, Denmark_C.F. Møller_photographer - Adam Mørk.jpg

Hospice Djursland, Denmark - C.F. Møller, Photographer: Adam Mørk
The hospice project introduced the use of architecture, art and nature as integrated aspects of the palliative treatment. A new kind of welfare architecture that seeks to reconcile with death.

 

Kalvebod Wave, Copenhagen.jpg

Kalvebod Wave, Copenhagen - JDS Architects + Urban Agency, photographer: Kasper Egeberg
Kalvebod Waves in Copenhagen Harbour is part of the contemporary efforts to make up for the damage done in the 1990s. The recreational wavy 'boardwalk' has revitalized the space in front of the corporate domiciles and opened part of the quay up to the locals.

Udsigten, temporary space_Køge Kyst, Denmark_Vandkunsten_photograper_Martin Håkan - CoverGanda.dk.jpg

Udsigten, temporary space, Køge Kyst, Denmark - Vandkunsten, photograper: Martin Håkan - CoverGanda.dk
Vandkunsten Architects' development plan for Køge shoreline operates with a thirty-year perspective but also includes a Phase Zero. A here-and-now strategy for establishing future communities. A series of temporary scenes and urban spaces to serve as physical platforms to the development of social networks. A common foundation for the planned city to build on.

 Syddansk Universitet.jpg

Syddansk Universitet - Henning Larsen, Photographer: Hufton+Craft
Henning Larsens Architects' new campus building for the University of Southern Denmark in Kolding exemplifies the new vital role of the education sector in the development of attractive and competitive urban environments.

 

Tietgen-Kollegium,-Copenhag.jpg

Tietgen Kollegium, Copenhagen - Lundgaard & Tranberg, Photographer: Jens Lindhe
Lundgaard & Tranberg Architects' Tietgen Residence Hall in Ørestad, Copenhagen illustrates that student housing can make an active contribution to urban life and even become a tourist attraction.

 

Almenbolig.jpg

Almenbolig+_ONV Arkitekter
The housing concept Almenbolig+ conceived by the cooperative housing societies KAB and 3B in collaboration with ONV and JAJA Architects, is a good example of the new combination of political will and architectural ambitions needed to future-proof non-profit residential areas and boost the residents' sense of community.

biennale_0280_foto DAC.jpgArt of Many and the Right to Space. Photo: the Danish Architecture Centre

 

 

biennale_0312_foto DAC.jpgArt of Many and the Right to Space. Photo: the Danish Architecture Centre

 

 

biennale_0337_foto DAC.jpgArt of Many and the Right to Space. Photo: the Danish Architecture Centre

 

 

biennale_0345_foto DAC.jpgArt of Many and the Right to Space. Photo: the Danish Architecture Centre

11. maj 2016 / Af Line Rytter Sørensen

Sidst opdateret d. 1. juni 2016