Danish Architecture Guide

Hasseris Upper Secondary School

Gymnasiet er opført som store enkle bygningskroppe med ensidig taghældning. Murværket er hvidmalet, træværket sort, og der er enkelte stærke farver på eksempelvis døre.The school is built as large, plain building blocks with single-sided roof pitches. The brickwork is white-painted, the woodwork black, and a few strong colours have been used on, for instance, doors.

Tuesday, December 31, 2013 / By Kasper Egeberg

Last updated Wednesday, January 22, 2014