Danish Architecture Guide

Jørgen Olufsen's House and the Hamburger House

Bygningen er opført af flammede munkesten på en høj kælder med lemme til vareindlevering. Facaden har profilerede sandstensbånd, murede stik over vinduerne og smedede murankre. Den høje stentrappe fører op til en rigt udhugget portal i sandsten med ornamentik, der er typisk for renæssancen. Over portalen er der en niche med en bemalet kvindefigur af træ. Ved siden af gavlhuset ligger Hamborggården, en karakteristisk bindingsværks-bygning i tre stokværk i renæssancestil. Bygningskomplekset går gennem hele karreen.

The house is built in flamed monk brick over a high basement with hatches for delivery of goods. The facade has profiled band courses of sandstone, brick arches over the windows, and forged wall ties. The high flight of stone steps leads to a richly carved sandstone portal with typical Renaissance ornamentation. Above the portal is a niche with a painted female figure of wood. Next door to the gable house is Hamborggården, a characteristic half-timbered house in three storeys built in Renaissance style. The building stretches all the way throughout the block.

Tuesday, December 31, 2013 / By Kasper Egeberg

Last updated Wednesday, January 22, 2014