Danish Architecture Guide

Lion's Park

Komplekset rummer 145 boliger og et plejecenter med administration og faciliteter for centerets beboere. Boligblokkene og centeret er forbedret med bl.a. karnapper med glas. Desuden er uderummene forbedret med et spejlbassin og nye belægninger.The complex contains 145 dwellings and a care centre with administration offices and facilities for the residents. The housing blocks and the centre are improved with the addition of glass bays, among others. Furthermore the outdoor spaces are improved with a mirror pond and new pavements.

Tuesday, December 31, 2013 / By Kasper Egeberg

Last updated Wednesday, January 22, 2014