Danish Architecture Guide

Sct. Luke's Church Parish Community Centre

Mod gaden er bygningen skarpt skåren og følger gadelinien, mens den mod havesiden er udformet som et cirkelslag med stroe vinduer. Husets facader er beklædt med lyse sandsten, som sammen med de skarpe hjørner og dybe vinduespartier understøtter bygningens enkelthed. Sognegården rummer konfirmandsal, meninghedssal og kontorer, der er forbundet med kirken med et lille glashus.

Towards the street the building has a sharp-edged appearance following the street alignment, while to the garden side it is shaped like a sector of a circle with large windows. The facades are sided with light sandstone, which, in conjunction with the sharp corners and deep windows, accentuates the simplicity of the building. The parish community centre contains halls for confirmation classes, parish council and offices, and is connected with the church by a small glass house.

Tuesday, December 31, 2013 / By Kasper Egeberg

Last updated Wednesday, January 22, 2014