Danish Architecture Guide

Christian IV's Brewhouse

Christian IV's Bryghus er et af Københavns ældste teglstens byggerier, og var oprindeligt en bastion i Københavns voldanlæg fra 1607. Bygningen blev hærget af brand i 1632 og 1767, og i det massive murværk er der tydelige spor efter århundreders restaureringer. Bryghuset fremstår som et imponerende bygningsværk i såvel form som dimensioner og synlighed. Det skyldes den dominante placering på hjørnet af Slotsholmen, fem etagers højde og den gennemførte brug af rødt tegl på facader og på det enorme tag. De let buede stik over vinduerne er et udpræget renæssance-træk.Christian IV's Bryghus is one of Copenhagen's oldest brick buildings and was originally a bastion in the ramparts of Copenhagen dating back to 1607. The building was ravaged by fire in 1632 and 1767, and the massive brick masonry shows clear traces of centuries of restoration.
With regard to form as well as dimensions and visibility the brew-house is an impressive construction. This is due to the dominant location at the corner of Slotsholmen, the height of five storeys and the consistent use of red brick on facades and red tile on the enormous roof. The gently curved arches above the windows are a distinct Renaissance feature.

Tuesday, December 31, 2013 / By Kasper Egeberg

Last updated Wednesday, January 22, 2014