Danish Architecture Guide

Langelinie Allé 3-9

Bebyggelsen består af to huse på hver 6 etager, med i alt 96 lejligheder. Størrelsen på husene og de røde skærmtegl er valgt for at tilpasse bebyggelsen til det gamle Dahlerups Pakhus, der er nabo til bebyggelsen på alléen. Bebyggelsen ligger hævet på en bastion, der indeholder et underjordisk parkeringsanlæg. Øverst oppe er der en fælles terrasse.The housing complex consists of two six-storey buildings with altogether 96 flats. The scale of the buildings and the red screen brick structure were chosen to match the construction with the neighbour on the avenue, the old Dahlerups Pakhus. The building complex is elevated on a bastion, which contains underground parking facilities. At the top there is a common terrace.

Tuesday, December 31, 2013 / By Kasper Egeberg

Last updated Wednesday, January 22, 2014