Danish Architecture Guide

Schifters Quarter

Bebyggelsen består af 8 længehuse i 3½-4 etager omkring en grønning. Facaderne mod vejen er relativt tunge og har en taktfast rytme af regelmæssige nicher i den gule murflade. Facaden mod grønningen og de interne adgangs- og opholdsarealer er udformet med større lethed og variation. Bebyggelsen indeholder 173 andelsboliger samt et fælleshus.The housing estate consists of eight long blocks of 3½-4 storeys placed round a green open space. The facades towards the street are relatively heavy with a rhythmical spacing of niches in the yellow face of wall. The facade towards the green space and the internal access and common spaces are designed with greater lightness and freedom. The housing estate contains 173 flats and a common house.

Tuesday, December 31, 2013 / By Kasper Egeberg

Last updated Wednesday, January 22, 2014